OAS-topper Ramdin pleit voor beter leven voor eenieder

De adjunct secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ambassadeur Albert Ramdin, vertelde universiteitsstudenten tijdens een model-vergadering dinsdag over de werkzaamheden die worden verricht. Het gaat om het programma waarbij de OAS een algemene ledenvergadering simuleert. Aan studenten wordt uitleg gegeven over de democratische waarden en de bevordering hiervan op het westelijke halfrond.

Ramdin zegt aan Starnieuws dat hij graag zo'n modelvergadering van de OAS in Suriname zou willen houden. "Ons land zou dan het eerste in het Caribisch Gebied zijn dat deze activiteit zal organiseren. Je geeft ook meteen aan ongeveer 350 studenten uit het westelijk halfrond een visitekaart voor het leven af", zegt Ramdin aan Starnieuws. Vandaag ontvangt hij minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling op zijn kantoor in Washington DC. "Ik zal het voorstel aan hem voorleggen", deelt Ramdin mee.

Ruim 270 studenten van 25 universiteiten nemen deel aan de 'OAS-vergadering', die tot 29 maart duurt. Ramdin riep de jongeren op om de kansen die geboden worden te grijpen en bij te dragen om betere kansen te bieden aan mensen. Gestreefd moet worden naar consensus en compromissen die voor iedereen aanvaardbaar is. Er zijn ongeveer 800 miljoen mensen in de lidlanden, van wie ten minste 200 miljoen leven van minder dan twee US dollar per dag. De OAS-topper legde uit dat gelijke kansen, toegang tot onderwijs, veilig leven en strijd tegen discriminatie niet vanzelfsprekend zijn.

Tijdens de modelvergadering wordt gedemonstreerd hoe algemene consensus kan worden bereikt die de meerderheid ten goede komt. Onderwerpen zoals democratie, gendergelijkheid, bescherming van vluchtelingen, cybercrime, racisme, tegengaan van seksuele uitbuiting, handel in minderjarigen, voedselzekerheid, veiligheid, duurzame ontwikkeling en menselijk kapitaa,l komen aan de orde. Door het programma worden leiderschapsvaardigheden bij jonge mensen, zoals onderhandelen, teamwork en het oplossen van problemen, eveneens bevorderd.
  1. oas 5
  2. ramdin 5
  3. studenten 3
  4. leven 3
  5. kansen 3