Mahin Jankie en Ram Rambaratsingh zijn in Suriname op een speciale missie

DEN HAAG - Mahin Jankie en Ram Rambaratsingh zijn in Suriname op een speciale missie. Ze willen aan de regering, De Nationale Assemblee (DNA) en de Nederlandse ambassade een petitie aanbieden met vraagstukken de Surinaamse diaspora in Nederland aangaan. 

"De Surinaamse diaspora wil duidelijke inspraak in alle zaken hun regarderende", reageert Jankie. Samen met Rambaratsingh vertegenwoordigt hij de drie organisaties Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN), Vereniging van Reizigers (VVR) en Vereniging Oudere Surinamers (VOS).

De petitie vloeit voort uit een diasporabijeenkomst van 12 april in Den Haag. Daar zijn heel wat voorstellen gedaan over de aanpak van zaken die de Surinaamse gemeenschap in Nederland aangaan. Ook is duidelijk kenbaar gemaakt dat de Surinaamse diaspora inspraak wenst op het regeerbeleid in vraagstukken die hen raken.

"Het kan niet zo zijn dat er over jou beslist wordt, zonder dat je erbij bent", verwoordt Jankie de gevoelens van delen van de Surinaamse diaspora in Nederland. Jankie hoopt nog voor de verkiezingen van 25 mei door de drie instanties ontvangen te worden. De verzoeken om ontvangen te worden gaan dezer dagen de deur uit.

Een van de zaken die in de petitie aan de orde komen zijn is de naleving van de Toescheidingsovereenkomst door Suriname en elke onder dit verdrag vallende Nederlander dezelfde rechten toekennen als elke andere Surinamer. Daarnaast wil de diaspora dat Suriname overgaat op een volledige open sky wat moet leiden tot verlaging van de vliegtarieven op de Mid-Atlantische route. Ook moet Suriname de dubbele nationaliteit aan alle personen in de diaspora toekennen. Verder wil de groep dat er een Surinaamse ambassadeur in Nederland komt en zou er een overleg tussen Suriname en Nederland moeten komen over belastingzaken.
  1. surinaamse 7
  2. diaspora 6
  3. suriname 5
  4. nederland 5
  5. jankie 4