Brunswijk laat zijn makker soemita niet in de steek


“Ik heb andere verplichtingen maar ik moest hier aanwezig zijn. Ik kan mijn makker in de strijd niet in de steek laten. Ik moest hier zijn om de KTPI de ondersteuning te geven”, zei de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, afgelopen zaterdag op een structurenvergadering van de KTPI te Tamanredjo in het district Commewijne.

Hierbij waren naast de structuren van de partij ook de partners binnen de Alternatieve Combinatie aanwezig.

Ingrid Wouden, hoofdbestuurslid van de KTPI, was verheugd dat er zoveel vrouwen aanwezig waren op deze vergadering. ”De politieke leiders hebben naar onze oproep geluisterd en veel meer vrouwen geplaatst op de kandidatenlijsten,” zei Wouden.

Zij riep de vrouwen op om niet meer thuis te zitten maar actief te participeren in politieke aangelegenheden en zo hun stem te laten horen.

Brunswijk gaf in zijn redevoering aan dat hij bewust de samenwerking is aangegaan met de KTPI en de PDO. Hij weet wat de meerwaarde is van de KTPI en de PDO. Ook de speciale band tussen hem en de voorzitter van de KTPI, welke dateert sedert de tijd van de burgeroorlog, heeft hij benadrukt tijdens zijn speech.

” Deze man betekent heel veel voor me en ik heb heel veel te danken aan hem”, aldus Brunswijk. Verder gaf hij aan dat niemand een regering zal kunnen vormen zonder de hulp van de AC.

De Alternatieve Combinatie zal volgens Brunswijk een belangrijke rol spelen in alle districten. Hij keurde de behandeling die de voorzitter van de KTPI heeft gekregen van de NDP de afgelopen periode af.

De voorzitter van de PDO, Waldi Nain, gaf in zijn toespraak aan dat dit niet de eerste keer is dat hij samenwerkt met de KTPI. In het verleden is dat ook het geval geweest en hij heeft altijd goede herinneringen aan deze samenwerkingen gehad. Hij had geen boodschap aan partijen of combinaties die al de zetels hebben verdeeld in Commewijne. Na 25 mei zullen we dat zelf zien, vindt Nain.

“We hebben twee grote vijanden waartegen we moeten vechten: armoede en corruptie en niet de NDP en V7, “aldus Nain , “en we zullen dat zeker doen als we in de regering zitten “, zegt hij verder.

De kandidaat voor de Alternatieve Combinatie /KTPI, Sawirjo Soeparman , gaf aan wat hij allemaal in petto heeft voor het district Commewijne. “ Ik zal me inzetten voor het oplossen van het fileprobleem. Als partij hebben we plaatsen geïdentificeerd die we kunnen gebruiken om wegen aan te leggen en bruggen om zo via een andere route Paramaribo te bereiken. Ook een driehoeks veerverbinding tussen Rust en Werk, Marienburg en Leonsberg is in planning. Dit zal Commewijne ook verder ontsluiten”.

Hij gaf verder aan dat hij zich zal inzetten voor de jongeren , goed onderwijs, medische voorzieningen en ook voor voorzieningen voor de seniorenburgers.

De voorzitter van de KTPI, Willy Soemita , gaf in zijn betoog aan dat hij verheugd was dat de voorzitters van de twee partners binnen de Alternatieve Combinatie, de ABOP en de PDO, aanwezig waren. Hiermee hebben ze ook de hechte band en eenheid getoond die er bestaat tussen de partners binnen de Alternatieve Combinatie.

Soemita gaf aan dat de verkiezingen in feite zal gaan tussen de drie grote blokken: de NDP, V7 en de Alternatieve Combinatie. Niet voor niemendal is de naam ‘Alternatieve Combinatie’ gekozen voor deze combinatie omdat deze combinatie daadwerkelijk het alternatief zal zijn voor het volk.

”Geef mij het middel om Commewijne tot ontwikkeling te brengen. Geef mij de zetels om te werken voor Commewijne ,” aldus Soemita. Hij gaf verder aan dat de politieke macht van een land niet berust bij de president, een partij of een persoon, maar juist bij het volk. “En op 25 mei mag u deze macht verdelen . U mag aanwijzen wie de zetels mag krijgen in Commewijne ”, geeft hij verder aan.

Hij riep de aanwezigen op om goed na te denken en de juiste mensen te plaatsen als vertegenwoordigers van het district Commewijne om zo het district tot ontwikkeling en bloei te brengen.

  1. ktpi 10
  2. combinatie 9
  3. commewijne 8
  4. gaf 8
  5. alternatieve 7