Suriname toont volwassen opstelling in Alcoa-’kwestie’

Er wordt de laatste dagen veel gezegd en veel geschreven over de Alcoa/Suralco-kwestie.

Duidelijk komt daar, bewust of onbewust, de mening van de diverse politieke kleuren uit naar boven drijven. Dat is op zich een heel goede ontwikkeling; het laat zien dat we vrij zijn onze mening in de pers te kunnen ventileren. Het is ook een goede zaak, omdat door deze -openheid door persvrijheid-een ieder de gelegenheid heeft notitie te nemen van de meningen van een ander en er misschien zelfs iets positiefs mee te doen.
We hebben namelijk geen van allen de wijsheid in pacht. Geen enkele partij,organisatie,instituut of persoon.

Nationaal draagvlak
In navolging van de voormalige NF-minister van NH, heeft de huidige president de coalitie enoppositie fractie-voorzitters bijeen geroepen om in een ‘nationale commissie’ samen met andere deskundigen, te werken aan een breedgedragen duurzame oplossing voor het voorliggend geval.

Natuurlijk zijn er, wederom meestal vanuit politieke achterban, speculaties over; het waarom de president nu plotseling wel wil samenwerken of;waarom hetNF dit of dat...noem maar op.
En natuurlijk/gelukkigzijn we ook met z’n allen (Suriname breed) lekkertjes naar de multinational aan het ‘schoppen’. Het lijkt bijna leuk om nu eens werkelijk een gezamenlijke tegenstander/’vijand’/slachtoffer/etc. te hebben. Dat is altijd heel goed voor het veelgenoemde en -geroemde en broodnodige natie-building.
Gelukkig is het wel zo dat er binnen dat kaderniet alleen maar wordt ‘geschopt’, maar date r vooral vele constructieve meningen zijn. Want met alleen maar negatief puberaal geschop schieten we niets op…bouwen we geen natie.

Aan het eind van de dag, constructief
Want dat multinationals vaak grote winsten wegsluizen uit de landen waar ze vestigingen hebben weten we nou allemaal wel, toch? En dat multinationals neigen met de noorderzon te vertrekken als hun belang niet meer gediend is…etc. etc. etc. Veel mensen weten dat allang. Toch is het goed dat zij die het kwijt willen het vrijuit zeggen of op Facebook posten of uit ten treuren in hun social-groups bepraten.
Maar wat aan het eind van de dag en aan het eind van dat ‘vrij-uit harten luchten’ moet tellen voor de vooruitgang van ons land is de kritisch-contructieve opstelling, de volwassen benadering.

Volwassen, professionele opstelling
Of we ermee gebaat zijn dat we met z’n allen op straat gaan om te demonstreren tegen het gedrag van Alcoa; of dat 'w’o sor’ den';…etc. etc. etc.,? Ik denk het niet. De wereld(economie) draait al een beetje langer mee dan de geschiedenis van ons land. Er is niets nieuws onder de zon en de doorgewinterde (of door de wol geverfde-) multinational heeft vast wel voor hetere vuren gestaan dan de onderliggende kwestie. Dus puberaal gedrag,alsof je niet in staat bent met kennis, deskundigheid en handelskwaliteiten een onderhandeling in te gaan, is waarschijnlijk koren op de molen van een ervaren multinational.
Nee, laten we tonen dat we wel degelijk de kennis, deskundigheid en handelskwaliteiten in huis hebben om op niveau te praten en te onderhandelen.
Laten we ons niet door kinderlijke emotie laten lijden, alsof we de ander niet aankunnen. Laten we professioneelen vrij van sentimenten handelen.
Die opstelling lijkt de benoemde commissie te hebben.

Een volwassen, professionele houding van vooraanstaande Surinamers uit de verschillende politieke kampen, de vakbeweging en het bedrijfsleven…
Een dosis aan Surinaamse kennis, deskundigheid en handelskwaliteit voor een volwassen, professionele uitkomst in de Alcoa/Suralco-kwestie, voor de toekomst van Suriname.
‘Krakti’

Debby van Etten
  1. volwassen 4
  2. laten 4
  3. kwestie 3
  4. politieke 3
  5. multinational 3