Innovatieve en creatieve belazerij

Het is goed om discussies te volgen tussen politieke partijen onderling. De STVS had een discussie op de woensdagavond en dit keer ging het over de financieel economische problematiek. Wel ik heb meegemaakt hoe politici die bijkans vijf jaar niets gedaan hebben aan het vergroten van de verdiencapaciteit van het land, aan duurzame ontwikkeling, en alleen zich gefocust hebben op sociale projecten omdat dat zo goed ligt bij hun deel van de gemeenschap en op de niet duurzame roofbouw sector met name de mijnbouw. Nu de verkiezingen in aantocht zijn wordt een compleet ander verhaal gehouden met name door de roofbouw partijen bij uitstek de PALU en de NDP. De kiezer moet zich geen rad voor de ogen laten draaien. Men vertelt wat men allemaal wil gaan doen maar intussen is er een grote witte olifant in de zaal waar iedereen omheen loopt. Het land is bankroet, dezelfde mensen die nu om nog vijf jaren vragen hebben het land compleet bankroet gemaakt. De overheid leeft op krediet. En u weet “vandaag krediet morgen failliet”. Van hun geweldige plannen gaat dus niets terechtkomen maar geen nood hun eigen bankrekening is torenhoog. En u als kiezer gaat de schulden en de kredieten moeten aflossen. Dus u begrijpt de komende vijf jaar geven aan politici die in de vierde maand van het begrotingsjaar klaar zijn om de hele begroting op te maken is compleet politieke zelfmoord. Men praat over duurzame ontwikkeling. Maar zij hebben het oliepalmproject de grond in geboord. Minister Hok heeft de terreinen bestemd voor de oliepalm a la dol in concessie uitgegeven. IDCS later PDF (Presidential Development Foundation) zou de ontginning doen en het hout te Paranam verwerken. Een groot industriecomplex te Paranam was hiervoor gepland waar uit houtstammen MDF platen, gecoat parketvloer met een life time keramische coating (en klaar om te leggen door iedereen met twee linkerhanden) zouden verschijnen. Eveneens zou een energiecentrale verschijnen met de capaciteit van meer dan 150 MW gebaseerd op afvalhout initieel en later op hout uit nieuw te beplanten houtplantage. Daarmee zou duurzame ontwikkeling een boost krijgen en groene energie een groot deel van onze energievoorziening voor haar rekening nemen en uiteindelijk zou 100% extra voorziening op duurzame basis en groene basis kunnen plaatsvinden. Biomassa energie is de goedkoopste energie na kernenergie en hydro energie welke laatste grote onvoorziene risico’s met zich meebrengen en op den duur veel meer kosten. De plannen heb ik uitgewerkt en die zijn nog steeds gereed om uitgevoerd te worden indien we politici aan de macht krijgen met een hart en hun verstand op de juiste plaats. De initiële investering bestaat uit houtconcessies voor oliepalm en forestfarming en uit grond langs de Surinamerivier dichtbij Paranam. Ik houd me niet bezig met huis tuin en keuken meiden projecten en met uitverkoop van het landsbelang. Al deze projecten zijn netto deviezenverdienend en leveren direct ca.6000 man werkgelegenheid op.
De voorziene houtconcessies alsmede de industrieterreinen schijnen intussen op naam van privé personen te staan. Over corruptie op hoog niveau gesproken.
Volgens Henk Ramnandanlall zijn de afgesloten mijnbouw- en goudprojecten creatieve en innovatieve projecten. Terwijl ze in werkelijkheid belazer-projecten zijn. Immers de multinationals krijgen extra concessies en gesubsidieerde energie terwijl ze ook nog 500 miljoen US dollar van ons krijgen zogenaamd als aandeel in hun werkmaatschappij terwijl het in werkelijkheid gaat om een betaling uit uw zak zodat de multinationals ook de concessies die in handen zijn van politici van de PALU en van de NDP door hun ontgonnen worden. U betaalt voor de kosten en de winsten zijn voor de politici omdat de zogenaamde areas of interest aan hun toebehoren. Het zijn en blijven patente corruptelingen die alles wat ze bezitten aan corruptie te danken hebben. Schaamteloos.
Wat de politici verzwegen bij deze door de STVS’s uitgezonden discussie is dat er geen geld is voor hun plannen, alleen maar schulden zijn er, terwijl ze verzwijgen dat in de afgelopen 40 jaar de overheid nooit geleend heeft voor productie en nooit 1 kopercent gestopt heeft in de productie. Bij het Raamverdrag was ca 650 miljoen DFL gealloceerd voor private productie, 90% hiervan is nooit besteed aan productie.
We gaan oogsten wat we gezaaid hebben. Dus stem op politici die weten wat zaaien is en die weten wat oogsten is.

Richard B. Kalloe

  1. politici 7
  2. duurzame 5
  3. projecten 5
  4. energie 5
  5. krijgen 4