Directeur Seafood moet plaats maken voor broer minister Adhin

Rudy Soerodimedjo is geen directeur meer van NV Seafood Industries Suriname (SIS). Hij heeft plaats moeten maken voor Viren Yogindre Adhin, een jongere broer van minister Ashwin Adhin van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De raad van commissarissen onder president-commissaris Dennis Menso heeft op een algemene vergadering van 7 mei 2015 besloten om “conform artikel 9.1 van de vigerende statuten de heer Viren Yogendre Vincent Adhin, te benoemen tot directeur en wel per onmiddellijke ingang”.

Op deze vergadering is ook besloten om Soerodimedjo met ingang van woensdag l3 mei 2015 te ontslaan van de verplichting tot het verrichten van arbeid. Als gevolg van dit besluit van de aandeelhoudersvergadering mag hij de bedrijfslocaties en -terreinen niet betreden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de raad van commissarissen. Die heeft benadrukt dat al hetgeen Soerodimedjo rechtens toekomt, tot nader order onverkort zal worden uitbetaald.
“Ik kom gewoon mijn werk doen. Het recht op arbeid kunnen ze me niet ontnemen zonder me te zeggen waarom. Ik heb niets verkeerds gedaan”, reageert Soerodimedjo resoluut. Hij vermoedt dat hij vanwege zijn politieke kleur – Soerimedjo maakt deel uit van de Pertjajah Luhur – is bedankt. Ook zou dit besluit zijn genomen, omdat hij niet wil meewerken aan zaken die niet goed zijn voor het bedrijf. “Je mag geen kritiek leveren op het beleid. Ze doen dingen die geen geld opbrengen. Maar je moet niet a la dol willen investeren, je moet ook spaarzaam zijn met de middelen.”

SIS is 16 jaar geleden opgezet als dochteronderneming van de Suriname American Industries Limited NV (Sail). Het is een parastataal bedrijf dat valt onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. SIS verwerkt per dag zo’n 30 ton seabob-garnalen bij hoog seizoen. Landen waar de garnalen naar toe worden geëxporteerd zijn Turkije, Nederland, Frankrijk, Japan, USA, Spanje, België en Curaçao. Soerodimedjo is vanaf de oprichting van SIS betrokken geweest bij het bedrijf, eerst als bedrijfsleider, daarna als directeur.

  1. soerodimedjo 5
  2. sis 4
  3. directeur 3
  4. adhin 3
  5. bedrijf 3