Cassipora heeft nu schoon drinkwater

De Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) heeft gisteren officieel de waterzuiveringsinstallatie te Cassipora in gebruik genomen. Dankzij deze nieuwe faciliteit behoren waterputten voor de bewoners van het dorp nu tot het verleden. President Chan Santokhi toonde zich ermee ingenomen dat de bewoners van Cassipora nu over schoon drinkwater beschikken.

Santokhi gaf aan dat elke Surinamer hier recht op heeft. Hij memoreerde in zijn jongere jaren ook regenwater te hebben moeten opvangen en water moeten putten. Vanwege deze ervaring weet hij wat het betekent om geen stromend water te hebben. “Ik wil niet dat de jongeren van de dorpen hetzelfde meemaken wat wij vroeger hebben meegemaakt,” zei president Santokhi.

Hij merkte op dat wij in Suriname onze waterbronnen goed kunnen benutten en er zelfs profijt van kunnen hebben in de toekomst. Het staatshoofd drukte de bewoners op het hart om zuinig om te gaan met het drinkwater en de faciliteiten.

SWM-directeur Clifton Lienga blikte in gesprek met de Communicatiedienst Suriname (CDS) terug op het voortraject tot de opzet van de installatie. Het voortraject bestond uit fases, waarbij monsters door het laboratorium werden getest om na te gaan of er aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd voldaan. Dit gedeelte was een uitdaging.

Na de opzet van de waterzuiveringsinstallatie werden de aansluitingen voor 55 huishoudens binnen drie dagen voltooid. Directeur Lienga gaf verder aan, dat er afspraken zijn gemaakt met de dorpskapitein over de manier hoe en wanneer de inning zal geschieden.

De faciliteit heeft de capaciteit om ongeveer 240 huishoudens te voorzien van schoon drinkwater en is voorzien van een modern monitoringssysteem. Er zullen personen van het dorp getraind worden in het beheer van de waterzuiveringsinstallatie.

Het heuglijk feit werd verder bijgewoond door vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), assembleeleden en leden van het traditioneel gezag.

  1. bewoners 3
  2. drinkwater 3
  3. waterzuiveringsinstallatie 2
  4. cassipora 2
  5. faciliteit 2