Waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen te Cassipora

De waterzuiveringsinstallatie van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) te Cassipora is officieel in gebruik genomen, waardoor de waterputten voor de bewoners van het dorp nu tot het verleden behoren. President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk waren vrijdag ook aanwezig bij de ingebruikname.


President Santokhi toonde zich ermee ingenomen dat de bewoners van Cassipora nu over schoon drinkwater beschikken. Hij gaf aan dat elke Surinamer hier recht op heeft. Hij memoreerde in zijn jongere jaren ook regenwater te hebben moeten opvangen en water moeten putten. Vanwege deze ervaring weet Santokhi wat het betekent om geen stromend water te hebben. “Ik wil niet dat de jongeren van de dorpen hetzelfde meemaken wat wij vroeger hebben meegemaakt”.

SWM-directeur Clifton Lienga zei aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat het voortraject bestond uit fases waarbij monsters door het laboratorium werden getest om na te gaan of er aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd voldaan. Dit gedeelte was een uitdaging. Na de opzet van de waterzuiveringsinstallatie werden de aansluitingen voor 55 huishoudens binnen drie dagen voltooid.

Er zijn afspraken gemaakt met de dorpskapitein over de manier hoe en wanneer de inning zal geschieden. De faciliteit heeft de capaciteit om ongeveer 240 huishoudens te voorzien van schoon drinkwater en heeft een modern monitoringssysteem. Er zullen personen van het dorp getraind worden in het beheer van de waterzuiveringsinstallatie.
  1. waterzuiveringsinstallatie 3
  2. santokhi 3
  3. swm 2
  4. cassipora 2
  5. bewoners 2