1. vorige
  2. volgende

Hechtere samenwerking Suriname en Verenigde Naties cruciaal

Een hechtere samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Naties (VN) is cruciaal voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Dit kwam naar voren tijdens een gezamenlijke persconferentie van president Chan Santokhi en de secretaris-generaal van de VN, António Manuel de Oliveira Guterres, op het presidentieel paleis. Guterres is in verband met de 43ste Caricom-staatshoofdenvergadering op werkbezoek in Suriname en had gisteren een bilateraal onderhoud met het staatshoofd.

Het overleg stond in het teken van het intensiveren van de samenwerking met de internationale organisatie. De VN is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Klimaatsverandering is een van de belangrijke onderdelen geweest van de deliberatie tussen beide functionarissen. Suriname is een van de drie carbon negatieve landen ter wereld, aangezien onze bossen momenteel meer dan dertien gigaton koolstof opslaan en wij aanzienlijk meer koolstof opnemen dan we elk jaar uitstoten.

“Hoewel we voor een aantal complexe uitdagingen staan, blijft ons ontbossingspercentage bij het behouden van deze positie ruim onder 0,05 procent per jaar, wat onze positie als een land met weinig ontbossing verankert,” zei president Santokhi. Het staatshoofd heeft secretaris-generaal Guterres meegedeeld, dat Suriname zich in een goede positie bevindt om samen te werken met andere landen om hun uitstoot te compenseren door de uitwisseling in koolstofkredieten.

“We hebben hard gewerkt aan het opstellen van een klimaatfinancieringsstrategie en we zijn ons terdege bewust van de complexiteit van de CO2-beprijzing en de internationale CO2-compensatieregelingen op de vrijwillige markt.” President Santokhi is de VN en andere internationale partners dankbaar voor de inspanningen om onze strategie voor klimaatfinanciering naar een hoger niveau te tillen.

Het staatshoofd kijkt uit naar de voortdurende inzet en betrokkenheid van VN-agentschappen bij het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Suriname wil ook zijn vertegenwoordiging vergroten in alle soorten posten in het VN-systeem. De VN-topman heeft een bezoek gebracht aan Redidoti om diverse projecten te bezichtigen waar de VN betrokkenheid in heeft. Hij geeft aan dat inclusie van inheemse en tribale gemeenschappen in de economische welvaart van cruciaal belang is.

“De internationale organisatie blijft werken aan het vergroten van de kansen voor economische inclusie van kwetsbare gemeenschappen,” zei secretaris-generaal Guterres. Het statement van de VN hoge functionaris stond in het teken van de aanpak van klimaatsverandering. Hij gaf aan dat de politieke wil aanwezig moet zijn bij landen om collectief samen te werken aan het mitigeren van de gevolgen van klimaatsverandering. De samenwerking met de regio en zeker Suriname zal geïntensiveerd worden.

  1. suriname 6
  2. guterres 4
  3. internationale 4
  4. samenwerking 3
  5. ontwikkeling 3