1. vorige
  2. volgende

ZWAAR BELADEN TRUCKS OVER WIJDENBOSCHBRUG

De Motorsurveillance Dienst (MSD) van de politie, merkte onlangs op maandag 27 juni omstreeks 13.30 uur tijdens controle werkzaamheden op, dat een truck die beladen was met houtblokken vanuit Commewijne richting Paramaribo de Wijdenboschbrug wilde oprijden. Aangezien het sinds enkele maanden verboden is dat beladen vrachtvoertuigen zich overdag over de Wijdenboschbrug begeven, werd de bestuurder van de truck bij de voet van de brug tot stoppen gesommeerd. De politie constateerde daarbij ook dat het voertuig maar van één (1) kentekenplaat was voorzien en niet ter herkeuring was aangeboden. De vrachtwagenchauffeur werd ter plekke geverbaliseerd. Deze truck is natuurlijk aangehouden omdat de MSD controle uitvoerde nabij de Wijdenboschbrug, maar wat gebeurt er wanneer er geen controle is? Keerpunt weet dat deze vrachtwagenchauffeurs maling hebben aan wetten en regels en de eigenaren van deze ongekeurde trucks nemen het risico, aangezien de boete minder is dan de truck repareren, om die in een zodanige staat te brengen zodat die door de keuring heen komt. Dus ze proberen het gewoon en als ze een keer of twee keer worden beboet, weegt het niet op tegen de reparatiekosten. Dus ofschoon dat de politie niet zo lang geleden bekend had gemaakt, dat zwaar beladen trucks alleen tussen 23.00 uur en 05.00 uur over de Wijdenbosch-brug mogen rijden, nemen sommigen gewoon het risico. We weten dit omdat wij een foto hebben gepubliceerd in een eerdere editie van Keerpunt die op 25 maart 2022 werd gemaakt omstreeks 06:07 in de ochtend. Volgens de bekendmaking van de politie, moeten transporteurs van zwaar materieel zich houden aan de wettelijke meldingsplicht, die inhoudt dat de betreffende transporteurs die gebruik willen maken van de brug, dit eerst moeten melden bij de MSD en de politie van Commewijne, zodat de technische randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, in orde kunnen worden gemaakt. Na deze bekendmaking hoopten, dat transporteurs zich daadwerkelijk aan deze regels zouden houden, maar helaas kregen wij foto’s toegezonden, waarop duidelijk te zien is, dat grote trucks zonder politiebegeleiding over de Wijdenboschbrug rijden, terwijl er ook personenauto’s rijden. Dus wie wil de politie hiermee voor de gek houden? Waar blijft de controle? Of geldt deze controle alleen voor een bepaalde groep transporteurs en een ander deel kan gewoon van alles en nog wat vervoeren? Op de reeds gepubliceerde foto is duidelijk te zien, dat de truck zwaar beladen is met houtblokken. Dagelijks rijden er zulke trucks over de brug. Wij weten ook dat een groot deel van dit hout illegaal wordt vervoerd naar de stad en dat de bevoegde instanties niet op de hoogte zijn van deze transporten. Wij vragen ons af, wie deze zwaar beladen trucks met hun ‘illegale’ houtblokken die niet eens worden gemeld bij GBB, controleert? Deze vorm van houtsmokkel kennen we al jaren en het betreft geen nieuwe ontwikkeling, maar indien de meldingsplicht inderdaad wordt nageleefd, zal het wel een stukje ingewikkelder worden voor deze groep om ongestoord werkzaamheden te verrichten. Wij nemen aan dat wanneer je aan de politie meldt dat je aankomt met een lading, je ook specifiek moet aangeven wat je vervoert en dat je de juiste documentatie, moet kunnen overleggen.

Ook moeten de trucks gekeurd zijn en de chauffeur moet al deze bescheiden kunnen overleggen, alvorens het voertuig met politiebegeleiding over de brug kan gaan.

Het is natuurlijk veel veiliger als houttrucks begeleid worden door de politie, maar er gaat wel een hele procedure aan vooraf. Veel autobestuurders die van de brug gebruikmaken, voelen zich thans onveilig als ze zien dat zo een enorme houttruck over de brug rijdt, vooral gezien het incident dat onlangs plaatsvond en het feit dat de controle niet optimaal is. Wij hopen dat de politie en de regering daadwerkelijk de beloofde maatregelen zullen treffen en de controle opvoeren, want een groot ongeluk schuilt in een klein hoekje. Misschien is het een idee om de politiepost beter te bezetten bij de voet van de brug vanuit Meer-zorg, zodat de politie de controles veel beter kan doen. Hierdoor zullen chauffeurs minder snel durven met ongekeurde voertuigen richting de brug te rijden. Natuurlijk weet Keer-punt dat deze handelingen gevoelig zijn voor corruptie en het omkopen van politieagenten, maar we moeten ergens beginnen en dit brengt ons een stapje dichterbij.

  1. politie 10
  2. brug 9
  3. controle 7
  4. trucks 6
  5. truck 5