Minister Latour oriënteert zich op P&D-complex

Minister Lamuré Latour van Defensie heeft met zijn team een oriëntatiebezoek gebracht aan het P&D-complex aan de Indira Gandhiweg. Ter plekke is nagegaan hoe de verschillende manschappen van de gewapende machten zich zullen opstellen voor het defilé op 25 november, de Onafhankelijkheidsdag. Deze keer mag district Wanica zich warm maken voor Srefidensi-plechtigheden.

De bewindvoerder is nagegaan met zijn team wat de verschillende mogelijkheden zijn op het complex. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het verkeer op die dag en op welk gedeelte van het terrein de verschillende activiteiten plaats zullen vinden. Verder zal bekeken worden waar de nodige tenten en de VIP-ruimte opgezet zullen worden.

Latour is positief gestemd en stuurt van de week nog zijn team om alvast de nodige voorbereidingen te treffen. Districtscommissaris van Wanica, Rawien Jiawan, heeft graag dat de voorbereidingen ruim van te voren getroffen worden. Ook de deken van de districtscommissarissen, Roline Samsoedien, wil alles ‘in place hebben’ voor dit groots evenement.

  1. team 3
  2. latour 2
  3. complex 2
  4. nagegaan 2
  5. wanica 2