1. vorige
  2. volgende

RIJBEWIJS EN DE LIJDENSWEG

Vanwege het Openbaar Ministerie werd de afgelopen week een persbericht gelanceerd, dat betrekking heeft op het deelnemen in het verkeer zonder rijbewijs en de vernieuwde strafmaatregelen die daarop kunnen worden toegepast. In het artikel wordt melding gemaakt, dat de Rijwet daterend van 1971 is gewijzigd en wel bij SB no 33 en dat deze gewijzigde rijwet in werking is getreden op 26 maart 2022. In deze rijwet zijn ingrijpende maatregelen doorgevoerd. In de rijwet zijn er verschillende onderdelen opgenomen, maar het Openbaar Ministerie wenst zich in deze publicatie hoofdzakelijk te richten op het deelnemen aan het verkeer zonder te beschikken over een geldig rijbewijs. In artiklel 7 lid 1 van de vernieuwde rijwet worden 3 misdrijven vermeld, waarop een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren kan worden opgelegd en of een geldboete van ten hoogste SRD 25.000,- . Dus geconcludeerd mag worden, dat je ten hoogste 25000,- SRD zal moeten neertellen als je zonder een geldig rijbewijs deelneemt aan het verkeer.

n in het ergste geval kom je in het gevang terecht voor de duur van 2 jaar. Je zal toch even om het hoekje rijden met de auto van papa of mama, en dan door de politie aangehouden worden zonder over een rijbewijs te beschikken. Velen willen niet aan deze te bekomen ellende denken. Voorheen kwam je er als wetsovertreder af met een boete van 750,- SRD en moest een derde die beschikt over een rijbewijs, het voertuig wegrijden. Het Openbaar Ministerie heeft met dit bericht een behoorlijk schrikeffect teweeg gebracht, maar zal ze met dit bericht de vele wetsovertreders van de weg kunnen houden? Dat zal allemaal uit de praktijk moeten blijken. Hoe het OM aan een dergelijke boete is gekomen en op welke basis die stoelt, weet Joost. Ook dreigen met een gevangenisstraf van 2 jaar voor iemand die uit onhebbelijkheid even de auto van papa of mama jat, lijkt het ons een absurde straf die persoon een gevangenisstraf op te leggen. Wij van Keerpunt zijn en blijven van mening, dat het hele rijbewijsgebeuren en alles wat daarmee samenhangt een grote ellende voor de meeste mensen, die graag over dit bewijs wensen te beschikken, is . Alvast is het zo, dat door de inflatie de kosten voor het kunnen bemachtigen van een rijbewijs de laatste jaren vreselijk zijn opgelopen. Rijlessen , minimaal 5 stuks kosten al 300 SRD per uur, de theorielessen komen op minimaal 750,- SRD en kunnen oplopen naar SRD1000,-. Een doktersverklaring kost tegenwoordig 350,- SRD aan leges is men 50,-SRD kwijt en een uittreksel kost bij de Burgerlijke Stand 5. SRD,- Als je door de inflatie aangetaste financiële ompslomp heen bent, dan volgen de examens bij de politie waar de belanghebbende moet wachten op een datum. Wie denkt dat er snel over een datum voor beide onderdelen kan worden beschikt, komt van een koude kermis thuis.

Met de juiste contacten kan de zaak een beetje versneld worden. Het hele kostbare proces kan maanden duren en tot veel frustraties leiden. Zijn we uiteindelijk toch geslaagd, dan heb je het zo begeerde document nog lang niet in handen. Voor je ongeluk kan de afdeling rijbewijzen door haar voorraad rijbewijzen heen zijn en wordt er doodleuk aan de geslaagden meegedeeld, dat het nog even kan duren alvorens er een nieuwe voorraad is. Is het dan volkomen onbegrijpelijk dat de overheid door al deze hindernissen voor het verkrijgen van een rijbewijs de illegaliteit in de hand werkt , en maakt dat er steeds meer mensen zonder dit document de openbare weg opgaan? Als men door de crisis en de zwaar gedaalde koopkracht nog maar nauwelijks in staat is te eten, en zeker niet het geld kan opbrengen rij- en theorielessen te volgen , hoe denkt men dan dat een wetsovertreder 25000,- SRD aan een boete, zal kunnen voldoen?

Dan komt er ook nog bij, dat bij de controle op de naleving van een dergelijke wet men wel alles in ‘’place’’ moet hebben en kunnen brengen en wel onder de huidige omstandigheden, waarbij een politieapparaat vaak genoeg niet over voldoende rollend materieel, materiaal en manschappen beschikt om adequaat te kunnen ingrijpen. Het voormelde bericht van het OM heeft zeker wel enig schrikeffect tot gevolg gehad, maar Keerpunt heeft er ernstige twijfels over, dat het rijden zonder rijbewijs gelijk tot nul zal worden gereduceerd. Men moet gaan werken aan het totaal moderniseren en het makkelijker maken voor de belanghebbende om aan dit rijdocument te komen. Ook de chaos bij de afdeling rijbewijzen van het Bureau Nieuwe Haven, verdient de nodige aandacht van Justitie want wat daar dagelijks plaatsvindt is mensonterend.

Ellenlange rijen van mensen die hun rijbewijs moeten afhalen en moeten vernieuwen en gedwongen zijn in de felle zon te staan, is gewoon schandalig. Dreigen met zware boetes die in de praktijk niet betaald kunnen worden betreft gewoon een lachertje. Als je niet eens het geld hebt om rijlessen te nemen en het theorieexamen succesvol af te ronden, hoe betaal je dan een boete die is gegaan van SRD 750,- naar SRD 25000,-? Welke inventiviteit hieraan ten grondslag heeft gelegen , wekt wel enorme bevreemding . Degene die de hoogte van de boete en of gevangenisstraf heeft bedacht, handelt in strijd met de huidige Surinaamse realiteit en de heersende crisis.

  1. srd 12
  2. rijbewijs 9
  3. rijwet 5
  4. boete 5
  5. gevangenisstraf 4