1. vorige
  2. volgende

Klimaatfinanciering belangrijk agendapunt bij Caricom-staatshoofdenvergadering

Klimaatfinanciering is een van de agendapunten die ter discussie gebracht zal worden binnen Caricom-verband. Het zal de globale klimaatverandering scenario’s niet veranderen als de Caribische regio alleen helemaal geen koolstof zal uitstoten. Het zijn de grote landen die hun eigen handelingen moeten veranderen, zegt met de secretaris-generaal van de Caricom, Carla Barnett.

De onderwerpen klimaatverandering en -financiering zijn eveneens besproken met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), António Manuel de Oliveira Guterres, tijdens een bilateraal onderhoud tussen de VN-secretaris-generaal en president Chan Santokhi als voorzitter van de Caricom. Verschillende Caricom-landen ondervinden last van de effecten van klimaatverandering, waaronder ook Suriname. Dit terwijl Suriname een van de weinige landen is met een carbon negatieve status.

Carbon negatief zijn betekent dat Suriname meer koolstof opneemt dan dat uitgestoten wordt. Suriname wil haar carbon negatieve status behouden, laat Santokhi gisteren, tijdens een gezamenlijke persconferentie met Barnett, op het presidentieel paleis duidelijk weten. Benadrukt wordt dat de Caricom-landen geen grote bijdrage leveren wanneer het komt op de uitstoot van CO2e oftewel koolstof.

“Wij dragen de meer dan evenredige last van de gevolgen van klimaatverandering”, zegt Barnett. De realiteit van de situatie is dat de hele wereld bewust is van de effecten van klimaatverandering en niet alleen de Caraïbische landen. De grote industrielanden zijn hier wel degelijk bewust van. Op politiek niveau weten ze wat de wetenschap te zeggen heeft over klimaatverandering. Als we niet stoppen en de hoeveelheid CO2e-uitstoot verminderen die wordt gegenereerd, gaat de klimaatcrisis door, merkt Barnett.

Het Caraibisch gebied zou nul CO2e kunnen produceren en dat zal het traject niet veranderen. Het zijn de grote landen die hun uitstoot moeten verminderen. Bij de beloning voor emissiereductie is de realiteit van belang. De grote landen moeten doen wat de wetenschap zegt wat moet worden gedaan. Het gaat niet alleen om de wetenschap maar het gaat ook om de politieke organisatie en de belangenbehartiging, merkt Barnett op.

Tijdens deze Caricom-staatshoofdenconferentie wil men ervoor zorgen dat partijen voorbereid zijn op de volgende grote wereldwijde conferentie die later dit jaar plaatsvindt met name de UN Climate Change Conference 2022 (UNFCCC COP 27). “We zullen hier beter op voorbereid zijn dan dat we bij de vorige waren”. Het is de bedoeling dat alle Caricom-staatshoofden en ministers dezelfde taal spreken en voor hetzelfde pleiten wanneer er over klimaatverandering wordt gesproken op deze wereldwijde evenementen.

  1. caricom 7
  2. klimaatverandering 7
  3. landen 7
  4. grote 6
  5. suriname 4