Komt die tram nou echt?!

Dc Miranda: ‘We werken hard om …..’

Wie naar de opening van de Volkskredietbank (VCB) te Para ging, moet het zijn opgevallen dat er landmeters aan het werk waren langs de weg. Opvallender was dat de landmeters van Nederlandse afkomst waren. De nieuwsgierigheid werd nog meer geprikkeld toen de president tijdens zijn toespraak bij de opening van het VCB-filiaal een terloopse opmerking maakte over de landmeters. Verder werd er niet op in gegaan.

Winkelcentrum
Toen er navraag omtrent de landmetingen werd gedaan bij de dc van het district, Jerry Miranda, gaf deze aan niet op de hoogte te zijn van de reden voor de landmetingen. ‘Het kabinet van de president zal de pers daarvan op de hoogte stellen. Wij hebben onze mond te houden.’ Echter werd via een anonieme bron vernomen dat het te maken heeft met de tram, waar er al een tijdje over gesproken wordt. ‘Een tram? Daar ben ik niet van op de hoogte. Als u zegt dat het daarmee te maken heeft, dan moet ik u eigenlijk interviewen’, aldus een lachende dc Miranda. Hij geeft verder aan dat er wel veel andere dingen gebeuren in zijn district. Naar alle waarschijnlijkheid komt er een winkelcentrum op de plek tegenover het onlangs geopende VCB-filiaal. ‘We kijken nog naar de mogelijkheden’, aldus de dc.

Haalbaar?
Volgens schattingen, gedaan daar buitenlandse experts, zou het project zo een 100-150 miljoen euro moeten gaan kosten. Of het haalbaar is om die kosten terug te verdienen bij een bevolking van nog geen half miljoen mensen is nog maar de vraag. In het verleden werd bekendgemaakt dat een kaartje voor de tram ongeveer Euro 7 moet gaan kosten, wat ongerekend bijna SRD 30 zal zijn, terwijl een kaartje voor de bus ongeveer SRD 2,50 bedraagt. Op de vraag of een tramlijn in zijn district haalbaar was, antwoordt de dc: ‘Ja, als men daaraan wil werken dan is het zeker haalbaar. We hadden in het verleden ook een trein, dus waarom niet..’

Positief
Navraag bij het ministerie van Openbare Werken levert ook geen duidelijk antwoord op. Men is er zelfs niet van op de hoogte dat er landmetingen werden verricht in het district Para. Jerry Miranda geeft nogmaals aan niet te kunnen zeggen wat er gaande is. ‘We staan wel open voor nieuwe ontwikkelingen’, geeft de dc aan. En nieuwe ontwikkelingen zijn er veel in zijn district dat langzaam uitgroeit tot een goed voorbeeld voor de anderen. Toch zijn er kritieken. ‘Men let op negatieve zaken, maar er zijn ook veel positieve. En iets negatiefs is een probleem dat nog niet opgelost is. Sommige dingen spelen hier al 20 jaar, maar wij werken hard om veel van dat soort problemen op te lossen.’

Christio Wijnhard

  1. district 5
  2. miranda 4
  3. werken 4
  4. hoogte 4
  5. haalbaar 4