Suriname en UNDP tekenen REDD-Plus uitvoeringsdocument

Suriname en het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP) hebben de finale overeenkomst getekend die meteen ook het officiële startsein is voor het uitvoeren van het REDD-Plus document.Er zullen projecten worden uitgevoerd die te maken hebben met het duurzaam beheren en benutten van het Surinaamse bos. In eerste instantie is voor de komende dertig maanden US$ 3,8 miljoen goedgekeurd en gereserveerd voor het uitvoeren van het document. Dit bedrag kan worden opgetrokken naar US$ 5 miljoen.

Voor de uitvoering van het REDD-Plus project na de eerste fase, kan een totaal bedrag van US$ 22 miljoen worden besteed. Bij de uitvoering van het project zal vooral de nadruk gelegd worden op bewustwording, het vergroten en versterken van de capaciteit van personen en instanties die te maken hebben met de uitvoering van REDD-Plus-projecten. De focus is gelegd op inheemsen en in stamverband levende gemeenschappen. Die hebben een sterkere en directe betrokkenheid bij het bos. Waarnemend directeur Cedric Nelom van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos), merkt op dat, naast deze doelgroepen de bewustwording ook zal gelden voor stedelingen en andere personen en instanties.

John Goedschalk die in een eerder stadium betrokken is geweest bij het samenstellen van het REDD-Plus project document voor Suriname, stelt dat er een lang traject is afgelegd waarbij vooral de benadering is geweest dat er een directe participatie is van de doelgroepen. Dat is gebeurd met consultaties en programma’s in talen van de doelgroepen. Nelom zegt dat in de uitvoering van het project het niet zozeer gaat om de visie van de overheid maar meer nog van de doelgroepen.

Duurzaam beheer in alle segmenten
REDD-Plus, is een internationaal mechanisme dat moet toezien op het duurzaam beheer van bossen (houtkap/ bosbouw). Daardoor wordt voorkomen dat nog meer schadelijke stoffen zoals CO-2 wordt uitgestoten, die leiden tot klimaatverandering. Bossen houden CO-2 vast. Internationaal is vastgesteld dat door onverantwoordelijke houtkap en ontbossing is bijgedragen aan klimaatverandering. Suriname en de meeste bosrijke ontwikkelingslanden hebben een te verwaarlozen uitstoot.Suriname heeft een bosbedekking van 94 procent met een minimale uitstoot. De ‘Plus’ achter REDD is juist bedoeld voor deze landen. Met het instemmen met REDD-Plus dragen zij bij om met duurzaam beheer van hun bossen, te zorgen voor minder uitstoot en dat de bossen, die genoemd worden de longen van de aarde, beschermd worden. De ‘plus’ heeft als voordeel dat met de uitvoering van een door hun zelf opgesteld REDD-Plus document, zij daarvoor fondsen kunnen krijgen.

Voor Suriname tekenden Melvin Linscheer, directeur Nationale Veiligheid en Cedric Nelom, waarnemend directeur Nimos. De vertegenwoordiger Armstrong Alexis plaatste zijn handtekening namens UNDP. Het Nimos is het uitvoerende orgaan voor REDD-Plus en de UNDP is de instantie die namens de Internationale gemeenschap als counterpart voorziet in het goedkeuren van projecten en het faciliteren van de fondsen. REDD-Plus als onderdeel van het nationaal milieubeleid is ondergebracht bij het kabinet van de president, waar de ondertekening woensdag plaatsvond. Alexis zegt dat het REDD-Plus document vrijwel alle segmenten van de samenleving bijeenbrengt in een visie, over hoe om te gaan met het bos.
  1. plus 12
  2. redd 11
  3. suriname 5
  4. uitvoering 5
  5. duurzaam 4