Vers bloed corruptielegioen

Onder de bloedzuigers van Mama Sranan zijn er geslepen leugenaars die waterdichte verzinsels kunnen opdissen, maar er zijn abominabele leugenaars die hard door de mand vallen. Het verhaal van de zus van Onderwijsminister Adhin is soep met balletjes en versterkt alleen maar de beschuldigingen van corruptie. Een heleboel vragen staan open, parallellen met andere foefjes in de praktijk zijn duidelijk zichtbaar. Waarom was mevr. AJD Adhin genoodzaakt een lege nv zo snel als mogelijk door te verkopen? Waarom vraagt uitgerekend deze nieuwe aandeelhouder, de rechtsopvolger, een concessie aan vlak na het overnemen van de nv? Waarom wordt de naam van deze nieuwe aandeelhouder van de nv weggewist en doorgehaald, maar van de directeur van de nv niet? Opmerkelijk is dat de zus het in deze brief opneemt voor haar broer. Ze is er zeker van dat haar broer haar niet en ook niet degenen die de aandelen van Masa NV heeft overgenomen, heeft geregeld. Dat regelen zou in dit geval inhouden dat minister Adhin zijn collega-minister Hok van NH zou benaderen om de zaak van Masa onder de nieuwe aandeelhouder te bepleiten. De zus weet het zeker, maar ze loopt niet dag en nacht met haar broer rond. Je kan alleen voor jezelf praten en zeggen dat hij jouw niet heeft geregeld. Maar eerst alles chronologisch op een rijtje. Masa Mining NV wordt op 20 maart 2014 mede opgericht door zus AJD Adhin. Dat is 8 ½ maand nadat Ashwin Adhin minister werd op 3 juli 2013. Aanvankelijk was de zaak als een nv in oprichting ingeschreven en de omzetting vond per 19 maart 2014 plaats naar een nv. Sinds wanneer dit het geval was, vertelt de zus ons ook niet, maar vermoedelijk was dat op 17 februari 2014. Die 8 ½ maand moeten we dus bijstellen naar 7 ½ maand. De nv was volgens haar leeg, dat wil zeggen dat er geen bedrijfsactiviteiten waren. Dat is de werkwijze wanneer nv’s met andere bedoelingen worden opgericht, dus als onderdeel van een grotere zaak. De zus en haar vader dragen hun 20 aandelen en ook de rest over aan een persoon (de koper) op 24 september 2014, dus dat is 6 maanden na de inschrijving van de nv. Het is hoogst bevreemdend dat de naam van de koper is weggelakt en doorgehaald in de stukken die zus Adhin aan de media toont. De burger behoort te weten dat een nv niet toebehoort aan de directeur, ene V.A. Ramkhelawan, toen 31 jaar. Wie directeur is wordt wel getoond, maar wie de eigenaar is, dus de aandeelhouder, mogen wij niet zien. Waarom dan niet? Wie is deze mysterieuze koper? Vreemd is ook het gegeven dat zus Adhin bij heisa geen navraag doet bij de aandeelhouder (want met die heeft ze zaken gedaan: de koper), maar de directie, dus de persoon of personen die in dienst is/zijn van de eigenaar. Op 15 december 2014, dus iets meer dan 2 maanden na de overdracht, vraagt de nieuwe nv (lees de aandeelhouder) concessies aan. Die verkrijgt hij ingaande 25 maart 2015, dat is 3 maanden en 10 dagen na de aanvraag en ca. 5 ½ maand na de overdracht. Vanaf de oprichting van de nv door de Adhins tot het verkrijgen van een concessie door een onbekend gehouden/gebleven rechtsopvolger verloopt een tijd van 1 jaar en 5 dagen. Opmerkelijk is dat aan een niet kredietwaardige en lege nv een jaar en 5 dagen na haar oprichting, een concessie van meer dan 11.000 hectare (goud, mineralen) en 200 hectare (bouwmaterialen, grind) wordt afgegeven. Als de nv vanaf eind september (overname) niet leeg was, dan heeft de NH-minister de aanvrager beoordeeld op basis van maximaal 6 maanden. Uit het KKF-uittreksel gegeven op 14 mei 2015 blijkt dat de nv nog steeds op hetzelfde financieel en operationeel niveau is blijven voortgaan of liever gezegd stilstaan: alhoewel het maatschappelijk kapitaal een SRD 5.000 is en het geplaatste kapitaal SRD 1.000 is het gestorte kapitaal een karige SRD 100. Zus Adhin zegt dat de nieuwe aandeelhouder geen bloed of aanverwant is van noch haar noch haar broer. Maar in het gangbare corruptiescenario (bijv. ook gangbaar bij het verkopen van busvergunningen), moet de rechtsopvolger juist geen familie zijn, het moet iemand zijn die keihard geld moet neertellen voor niet de nv maar de concessie die erna volgt (bemiddeling). Het blijkt wel dat zus Adhin goed geïnformeerd is over deze nieuwe aandeelhouder, omdat ze schrijft te weten dat de persoon nooit op Minov heeft gewerkt. Zus Adhin pleit zich vrij, omdat ze een lege nv heeft verkocht, maar de ir. heeft zich daarmee niet vrijgepleit. Stelt u zich dit scenario voor. Meneer X wordt minister en wil ook zijn aandeel bij het verdelen van de concessies. Hij praat met zijn NH-collega met wie hij goed bevriend is. Deze wil hem graag van dienst zijn: hoe meer mensen met pek besmet, hoe groter de pret. Zus Y van X komt in beeld en richt een nv op, maar ze kan geen concessie krijgen, dat wordt te riskant. Ze wordt bereid gevonden om de concessie aan te vragen, maar als zekerheidsstelling van een betaling moet Z eerst de nv kopen van Y. X, Y en de partijkas profiteren hier van de koopsom van de nv, die in praktijk veel hoger is dan wat in de koopakte van de nv staat. Minister X bemiddelt en Z krijgt zijn concessies die hij nota bene door zijn directeur had doen aanvragen. Aan het eind is iedereen die zich belangrijker achten dan andere happy. Wanneer mevr. AJD Adhin niet adequaat reageert, is dit scenario aan de orde. Een vergelijkbare gang van zaken is wel voor te stellen. En zo gaan de zaken bij deze regering waarmee we als volk gezegend zijn.
  1. zus 12
  2. adhin 11
  3. aandeelhouder 8
  4. nieuwe 6
  5. concessie 6