1. vorige
  2. volgende

Chiragally wint kort geding tegen Staat

Oemar Chiragally heeft het kort geding tegen de Staat Suriname vandaag gewonnen. De rechter heeft het vervallen verklaren van het recht op grondhuur teniet gedaan. De Staat is opgedragen de vervallen verklaring onmiddellijk in te trekken onder een dwangsom van SRD 50 miljoen.

Voor het geval de Staat de beschikking van vervallen-verklaring reeds heeft laten inschrijven in de registers van het Hypotheekkantoor moet deze onmiddellijk worden doorgehaald. Dit eveneens onder dwangsom van SRD 50 miljoen.

In april 2014 ontving Chiragally de aanmaning van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer om het 28 hectare grote areaal binnen vier weken in cultuur te brengen, anders wordt de toewijzingsbeschikking vervallen verklaard en gaat het terrein terug in de boezem van de Staat. De ondernemer heeft aangetoond dat hij miljoenen heeft geïnvesteerd in het project. Hij heeft met succes geprocedeerd en de zaak gewonnen.
  1. staat 4
  2. vervallen 4
  3. chiragally 2
  4. gewonnen 2
  5. verklaring 2