Staat moet terrein teruggeven aan Chiragally

Rechter Ingrid Lachitjaran heeft beslist dat het de Staat Suriname binnen 30 dagen een stuk terrein van 29 hectare dat was ingetrokken, terug moet geven aan ondernemer Oemar Chiragally. Gebeurt dat niet, dan zal dat worden aangemerkt als een ernstige overtreding en zal de Staat de ondernemer SRD 50 miljoen moeten betalen. De Staat is ook al gesommeerd door de rechter om alle activiteiten die belemmerend zijn voor de ondernemer om het project te ontwikkelen, na te laten.

Chiragally zegt aan Starnieuws dat het een historisch vonnis zal blijken te zijn. “Weet u wel hoeveel mensen grondhuur hebben en waarvan de regering dreigt die terug te nemen. Vandaag ben ik het, maar evengoed kan het morgen iemand anders zijn die staat tegenover de willekeur en rancune van deze overheid”, zegt Chiragally.

Het gaat om het terrein oostelijk van de nieuwe Charlesburgweg groot 28.97 hectare achter het Bridge Village. De Staat wordt in het vonnis verboden acties te ondernemen die de grondhuuraanvraag als vervallen laten verklaren, totdat de bodemrechter over de rechtmatigheid hiervan heeft beslist. De vervallenverklaringsbeschikking die de Staat op 10 juni heeft uitgegeven, is nietig verklaard. De overheid moet overigens een nieuwe beschikking uitgeven aan de ondernemer waarin hem wordt toegestaan dat het terrein aan hem wordt uitgegeven voor bebouwing en bewoning. Het terrein mag niet aan anderen worden toegewezen.

Aanvraag vergunning
Chiragally zegt dat hij al bezig is geweest met het aanvragen van een vergunning bij het ministerie van Openbare Werken om op het terrein te bouwen. Die aanvraag was aangehouden en geweigerd. “Als OW mij geen vergunning wil verlenen ga ik ook dat aanvechten bij de rechter", zegt Chiragally.
De ondernemer zegt al veel geïnvesteerd te hebben op het terrein, zoals ophoping en bouwrijp maken. Hij noemt de actie van de Staat tegen hem pure rancune. Volgens hem is de staat met de intrekking van het terrein te ver gegaan. De intrekking geschiedde in de week waarin de Staat aan de rechter had gevraagd om uitstel van het proces, wat de rechter ook had verleend. “Precies in die week wordt het terrein ingetrokken”, legt de ondernemer uit.

Chiragally zegt dat met dit vonnis een groot Surinaams belang wordt gediend. Volgens hem is 75 procent van de gronden in het kustgebied grondhuur en 25 procent eigendom. “Er lopen tal van hypotheken bij de verschillende bankinstellingen op deze grondhuurpercelen. Als de rechter de Staat in het gelijk had gesteld zou dat een ramp zijn geworden voor soortgelijke gevallen”, zegt Chiragally.

Zijn raadsman J. Nannan Panday zegt aan Starnieuws dat het vonnis antwoord gegeven heeft op een aantal brandende vraagstukken. De betrouwbaarheid en werkwijze van de Staat zijn aan de kaak gesteld. "Voor de Surinaamse rechtzoekende zal dit baanbrekend vonnis zeker van nut zijn. Iedereen die wordt bedreigd door de Staat met een vervallenverklaring, kan argumenten vinden in de uitspraak om zich te verweren tegen machtsmisbruik, rechtsongelijkheid, rechtsonzekerheid en politieke willekeur", stelt Nannan Panday.

U kunt het vonnis van de rechter hier downloaden. Vonnis-Chiragally_ca_De_Staat_Suriname.pdf    
  1. staat 12
  2. terrein 8
  3. zegt 8
  4. rechter 7
  5. chiragally 7