Cevihas investeert half miljoen dollar in ijsmachine

De officiële ingebruikname van de nieuwe ijsmachine van NV Cevihas. (Foto's Raoul Lith) Bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname NV (Cevihas) gaan zaken de goede kant op. Het bedrijf heeft een nieuwe ijsmachine in gebruik genomen op het water. Met deze machine zal de capaciteit verdubbeld worden van 40 ton naar 80 ton ijs. Benz Abbas zegt dat bij de eerste ijsmachine in 2013 bleek dat er gauw een uitbreiding moest komen. Deze investering kost het bedrijf US$ 500.000 en wordt gefinancierd door De Surinaamsche Bank (DSB).

Volgens Abbas is de behoefte duidelijk zichtbaar bij de vissersboten die komen aanmeren. Hij geeft aan dat het aantal Venezolaanse boten is gestegen van 70 naar boven de 100. Verder merkt Abbas op dat naast de ijsproductie ook het waterreservoir is uitgebreid met 120.000 liter. “Als we zo verder gaan zie ik een goede groei in Cevihas”, bedankte Abbas zijn arbeiders. De Cevihas directeur deelt mee dat in het verschiet ligt om fiberglass (vissers)boten te vervaardigen volgens normen die internationaal gelden. "Onze jongens zullen worden getraind door buitenlandse deskundigen om ze tot gekwalificeerde botenbouwers te maken". Ook moeten er op kort termijn damwanden geplaatst worden zodat er meer boten gefaciliteerd kunnen worden.

“Ik ben er trots op om te gast te zijn bij een staatsbedrijf waarvan we met alle rust kunnen zeggen goede leiding, goede producten maar ook een goede cashflow”, zegt Sigmund Proeve, DSB directeur. Volgens hem zijn mensen gauw geneigd staatsbedrijven over één kam te scheren door te zeggen dat ‘staatsbedrijven’ synoniem staan voor ‘verlieslatende bedrijven’. Hij geeft aan dat Cevihas deze bewering heeft gelogenstraft.

Rudy Soerodimedjo, president commissaris van het staatsbedrijf, meent dat er niet geïnvesteerd moet worden ter wille van het investeren. “Investeer om je kwaliteit en efficiency te verhogen. Je moet investeren in je dienstverlening, in de kwaliteit van het product zelf”, zegt Soerodimedjo. Hij merkt op dat voor de uitbreiding van dit project minister Soeresh Algoe van Landbouw,Veeteelt en Visserij snel bereid was om mee te werken. “Want waar delen van de raad van commissarissen niet achter dit project staan, ben ik gestapt naar de minister. Hij heeft dan als vertegenwoordiger van de aandeelhouders gelijk zijn handtekening geplaatst”.

Raoul Lith
  1. cevihas 5
  2. goede 5
  3. abbas 4
  4. ijsmachine 3
  5. zegt 3