Borstbeeld Sylvester onthuld zonder toestemming

Fier en impossant is het borstbeeld van Hendrik 'Sylvo' Sylvester. Op sambura muziek werd het borstbeeld voorzichtig ontdaan van de lappen 'verpakking'. Het duurde even voordat 'Sylvo' van de knopen - de stevig gebonden witte, rode en zwarte doeken - ontdaan was. Het borstbeeld is dinsdagavond onthuld op de hoek van de Fred Derby- en de dokter Sophie Redmondstraat door vicepresident Robert Ameerali, vertegenwoordigers van vakbonden en de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA).

Het kunstwerk is nog niet af. Er is ook nog geen toestemming verleend door betrokken instanties om het beeld te plaatsen deelde Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), de aanwezigen mee. "A no kaba ete en unu no kisi toestemming ete. Ma mi pot' a beeld. Het heeft al te lang geduurd. Mek' den kon pur' eng." Bij het overlijden van Sylvester in 1999 was beloofd dat er een standbeeld voor de vakbondsleider opgezet zou worden. De datum van onthulling is enkele malen verschoven door de onzekerheid veroorzaakt door bureaucratie, gaf Hooghart aan. Sylvester heeft zijn 'grani' gekregen op 25 maart, 15 jaren na zijn sterfdag.

Menige spreker haalde goede herinneringen op aan 'Sylvo'. Zijn rechtvaardigheid, zijn verdiensten op het arbeidersvlak, het fanatieke sporten, zijn vermogen om te luisteren en gebalanceerde oplossingen te vinden in conflicten, werden in elke toespraak geprezen. Opgemerkt werd dat er niet genoeg gedaan is "om deze grote zoon te eren."

Erkenning vakbonden
Er is al eerder eer betoond aan Sylvester. Het centrum van de Surinaamse Onderwijzers Bond (SOB) waar hij ooit leiding aan gegeven heeft, is naar hem vernoemd. Daarnaast is een school op Balona en een bridge en troefcall-toernooi naar hem genoemd. Het borstbeeld is gemaakt van brons en staat ruim twee meter hoog op een betonnen stokkel. 'Sylvo' kijkt over de hoofden van de aanwezigen naar de overkant van de straat, recht in de ogen van vakbondsleider/politicus Fred Derby.

Het beeld is vervaardigd door Jules Brandflu. Het monument is in drie weken opgezet. Er komen nog wat delen en zitbanken bij deelde hij mee. Het project kost Euro 40.000 en wordt betaald door de regering. "Dit beeld is niet alleen een erkenning van de verdiensten van Sylvester" gaf Ameerali aan. "Dit is erkenning van het werk van alle vakbonden. De regering zal er ook werk van maken om enkele leiders te eren, terwijl ze nog in leven zijn."

René Gompers
  1. sylvester 5
  2. borstbeeld 4
  3. sylvo 4
  4. beeld 4
  5. vakbonden 3