Ricky w stutgard de lijstduwer


In verband met de DNA – verkiezingen van 25 mei 2015 is een documentaire via ATV uitgezonden, getiteld:Ricky W. Stutgard, de lijstduwer.

Stutgard is door de politieke partij DOE gekandideerd voor de DNA – verkiezingen van 25 mei a.s. en hij staat in Paramaribo op lijst 9 en is gepositioneerd op nummer 16.

Maar wie is Ricky W.Stutgard eigenlijk?

Ricky Winston is geboren op 19 juni 1960 in het district Coronie (het plaatsje Totness). Hij is het eerste kind van wijlen Gillionair(John) Stutgard en wijlen Silvie Stutgard – Slijngard.

Opgemerkt kan worden dat hij geboren isop de allereerste Vaderdag dat ooit in Suriname georganiseerd is. Hij komt uit een gezin van drie kinderen en is broer van wijlen Dennis Stutgard en van Sandra Stutgard. Hij heeft 2kinderen:Alta Gracia en Shaquille Hidalgo.

Studie

Zijn GLO – jaren was hij op de Maria Hartmanschool (1966 – 1972) en een jaartje op de Ritfeldschool(1972 – 1973). Zijn mulo jaren beleefde hij op de Froweinschool (1973 – 1977), terwijl zijn de middelbare school jaren hijop de Algemene Middelbare School, AMS, (1977 – 1981) zat.

In 1983 behaalde hijhet diploma LO Scheikundeop deOpleiding van leraren (IOL), terwijl hij in 1986 zijnMO-A scheikunde behaalde. In 1988 studeerde hij af als Bachelor ofScience in de Veeteelt van de ADEK Universiteit. Hij werd hiermee de eerste die van de ADEK universiteit als B.Sc in de Veeteelt afstudeerde. Hij had bovendien ook nog een MO A Scheikunde op zak.

In 1994 behaalde hij ook nog het Master of Science diploma in de levensmiddelentechnologie, van de Universiteit vanGhent (België).

Werk

In 16 februari 1989 kwam hij eerst als scheikundige in dienst van de Anton the Kom Universiteit van Suriname, en na zijn studie in België (1991 – 1994) werd hij in1994 docent aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen, studierichting Agrarische Productie.

Stutgard heeft vanaf 1997 tot nu tientallen studenten begeleid tijdens hun afstudeeronderzoek.

Enkele recente FTeW afstudeerders zijn: Gerani Cheuk A Lam 2014, Xiomara Hossenbux 2014,SoesiHidayah 2014. Ook studenten van andere faculteiten heeft hij begeleid w.o. Natalie Andeloe – Talea ( Fakulteit der Maatschappij Wetenschappen),Bachelor of Science in de Bedrijfskunde (4 juni 2014), Anouscha Ashruf ( MO-B Biologie diploma), 8 januari 2014:. Florine Marcus(Instituut voor Opleiding van Leerkrachten, MO-B Biologie) 18 december 2013

Hoewel hij niet verbonden is geweest aan het Natin heeft hijsinds 1997 velen begeleid tijdens hun afstudeeronderzoek. Zo denken wij aan: Arti Hardwarsing en Janis Amir,Anushka Kewalapaten Arzia Abdoella in 2004. Hij heeft altijd een gezonde relatie kunnen bouwen met zijn studenten.
Hij is nual 26 jaren in dienst en mocht in december 2014 zijn 25 jaar trouwe dienst gedenken.Vanaf 16 februari 2005 is hij ook nog hoofd van het Microbiologisch Laboratorium van CELOS.

Tijdens een sessie op de St Jozefschool

Publicaties

In januari 1981 schreef hij zijn eerste artikel en wel in Sportarena getiteld “Wij gaan achteruit”. Van februari 1981 tot en met december 1982 schreef hij in Sportarena de rubriek “Suriname op naar de top”. Op 28 april 1983 publiceerde hij het eerste atletiekboek getiteld “Wat zit verkeerd in de atletieksport van Suriname?”.

Op 19 juni publiceerde op 19 juni 1990 publiceerde hij “De eerste Surinaamse sportencyclopedie (1893 – 1988)”.

Deze sportencyclopediewas een echte hoogtepunt.Zo hield hij op vrijdag 22 juni 1990 zijn eerste persconferentie en wel in hotel Torarica. De pers was tijdens deze persconferentie goed vertegenwoordigd.

Op donderdag 28 juni 1990 hield hij zijneerste receptie (SOB gebouw) . Mireille Stolz van Sportzaken opende deze receptie. Op woensdag 11 juli 1990 bezocht hij Ronald Venetiaan, toen minister van Onderwijs, ter overhandiging van een exemplaar. Ook toenmalig parlementsvoorzitter Jagernath Lachmon (20 juli 1990) werd bezocht.

Voedingsverhaal

Na zijn studie in Gent, België met succes te hebben afgerond, keerde hij op 17 oktober 1994 als Master of Science terug naar Suriname. Blij als hij was (had nooit gedacht het zo ver te schoppen) beloofde hij zichzelf iets terug te doen voor Suriname. Het was nu “Pay back time!”

Op 4 november 1994 verscheen al in het dagblad de Ware Tijd het eerste ingezonden artikel namelijk “Voedselvergiftiging”.Dit artikel was een samenvatting van zijn afstudeeronderzoek aan de Gent universiteit. Het handelde over Bacillus cereus een bacterie die voor voedselvergiftiging kan zorgen als het levensmiddel ermee besmet is.

Dit artikel is het fundament voor alles dat komen zou, want vanwege de positieve reacties van uit de Surinaamse gemeenschap werd besloten nog meer artikels te schrijven.Vandaar dat hiernaverscheidene artikelen gepubliceerd zijn zoals:

– “De historie van voedselvergiftiging in Suriname”(31 mei 1996) en
-“ Besmette babyvoeding”(31 augustus 1996).

Door de positieve reacties van de Surinaamse bevolking op de ingezonden artikelen, besloot Stutgard in 1996 te starten met een “Meet the people campagne”, waarbij hij op uitnodigingen van scholen, sociale- en religieuze groeperingen, instituten gratis een lezing van pak weg anderhalf uur verzorgde.

Op 25 april 1996 werd de eerste officiële lezing voor de Nationale Vrouwen Beweging (NVB). Tijdens de lezingen vroegen verscheidene luisteraars hem waarom niet met een structureel programma in de krant, radio dan wel televisie gestart werd, daar zodoende de informatie grotere groepen van mensen bereikte.

Op 9 december 1996 schreefhij uiteindelijk het dagblad “de Ware Tijd” een brief, waarin hij vroeg naar een vaste rubriek in de krant. Op 13 december 1996 werd met de toenmalige hoofdredactie (Nita Ramcharan en de heer Luciën De Freitas) afgestemd en werd groenlicht gegeven.

DWT stelde wel de voorwaarde om vóór vrijdag 10 januari 1997 de eerste drie editiesaf te leveren. Aan deze eis werd voldaan en “Voeding en Gezondheid”was geboren. De naam van deze rubriek werd door Nita Ramcharan bedacht , nadatze de kopijen van de eerste drie edities had doorgenomen. Op 13 januari 1997 verscheen het eerste artikel genaamd: Chemische voedselvergiftiging (1). Vanaf 13 januari 1997 tot en met november 2010 was hij rubricist in de Ware Tijd. Er zijn 346 artikels gepubliceerd

Periodieke televisieprogramma

In januari 2006 maakte de productmanagers van het televisiestation Algemene Televisie Verzorging (ATV), John Renardus en Hesdi Neus, contact met Stutgard. Zij vroegen toen als Stutgard geïnteresseerd was de artikels van Voeding en gezondheidom te zetten tot een periodiek verschijnende televisieprogramma. ATV vond de gepubliceerde informatieinteressant genoeg om er een televisieprogramma van te maken.

Met deze ‘move’van ATV was het mogelijk nog meer Surinamers te bereiken. Het programma kreeg de naam van “Voedselveiligheid en voedingsziekten”(door Stutgard mij nu wel gekozen).Op maandag3 april 2006 werd het eerste televisieprogramma uitgezonden en het was getiteld “Geen vis combineren met bladgroenten. Mede presentatrice werd mevr. Kartika Doerdjan – Ramoutar. Van april 2006tot en met augustus 2014 zijn niet minder dan100 programma’s geproduceerd

Projecten

Op 15 februari 2005werdhij in de gelegenheid gesteld op CELOSeen laboratorium te gaan beheren. Met eenlaboratorium onder zijn beheer was het nu mogelijk verscheidene cursussen te kunnen organiseren.

De meest bekende is de CELOS Vakantie Microbiologie (2006 – 2014): De eerste cursus kwam al op 11 september 2006. Hieraan namen 9 cursisten in de leeftijdsklasse 11 – 13 jaar deel.Doel van deze cursus was om 11, 12 en 13 jarigen nu al te laten dromen van een universitaire studie. Vandaar dat de slogan dan ook is: “Geef hem geef hout om een schip te bouwen, maar laat hem dromen van de grote zee”.

Er zijn al 6 cursussen georganiseerd en voor augustus/september staan de 7de editie voor de deur.

Het succes van de CELOS Vakantie Microbiologie had als voordeel dat een andere spin-off effect eruit voortvloeiden, namelijk:

– De CELOS Microbiologie voor Huismoeders
– De CELOS Kinder Vakantie Microbiologie welke bestemd is voor leerlingen van het 7de en 8ste leerjaar en in de paasvakantie wordt georganiseerd.

Een project was de School Handen Wassen en Hygiëneproject (3 Oktober 2009 – 7 april 2011).

In 2009 werd tussen CELOS, PAHO en UNICEF een samenwerking aangegaan met als doel 3000 leerlingen en leerkrachtenvan de jonge kustvlakte naar CELOS te laten komen en een handwassentest te doen uitvoeren als ook de juiste wijze van handen wassen bij te brengen.

Een spin – off van hetPAHO/UNICEF/CELOS – project was dat vanaf toen scholen regelmatig CELOS een bezoek brachten om de handen wassen test uit te voeren.

Awards

De prestaties van deheer Stutgard vielen ook op bij de Surinaamse overheid en wel twee keren:
Op 30 juni 1998 werd hij gedecoreerd tot “Ridder in de orde van de Palm” met zijn 38 jaren toe was hij op die dag de jongste van de gedecoreerden. Op 24 november 2010 werd hij gedecoreerd tot “Officier in de orde van de Palm”.

Politieke carrière

In juli 2011 sloot Stutgard zich aan bij de politieke partij DOE en werd lid van de kern Balona/Uitvlugt. Als ondervoorzitter van deze kern werden verscheidene activiteiten georganiseerd waaronder:
De Internationale dag van het boek en copyright (april 2013 en 2014)
Het Child of Gold Toernooi (augustus 2013 en 2014)
De Kinderwandelloop(november2013 en 2014)
Het Kinderrechtenseminar (november2013 en 2014)

Dooral deze activiteiten drong het tot hem door dat wij Suriname alleen tot ontwikkeling kunnen brengen als wij gezonde en ontwikkelde mensen hebben. Je kan namelijk een land niet opbouwen met zieke en domme mensen.

De politieke partij DOE sprak hem aan vanwege hun items namelijk “morele herbewapening” en“anti – corruptie”. Het is namelijk zo dat willekeur, losbandigheid en corruptie een zeer vernietigend impact heeft om de ontwikkeling van een landen daar moet iets aan gedaan worden.

Zijn focus is daarom gericht op: gezondheid, onderwijs, voeding en sport. Hijvindt dat elke Surinamer waar ook in het land recht heeft op:

– kwalitatief goed onderwijs
– snel, efficiënt, effectief gezondheidszorg
– gezonde, veilige, goedkope en beschikbare voeding

Sporttalenten moeten vroeg geïdentificeerd, begeleid en beter gewaardeerd worden.

Stutgard is ervan overtuigd dat hij op maandag 25 mei a.s. door de stemgerechtigden van Paramaribo gekozen zal worden. Na 34 jaren geven van voorlichting is de tijd nu rijp om zaken te implementeren.

  1. stutgard 14
  2. suriname 8
  3. celos 8
  4. juni 7
  5. jaren 6