1. vorige
  2. volgende

Caram: Geen werkbare oplossing, laat bauxiet zitten

Laat de bauxiet maar rustig in de grond als er geen werkbare oplossing wordt gevonden voor het probleem waarmee multinational Alcoa kampt. Inkrimping van de aluinaardeproductie en tijdelijke stopzetting van de productie zullen dan haast onvermijdelijk zijn. Dit is één van de aanbevelingen die professor Anthony Caram heeft gedaan tijdens zijn presentatie over de aluinaardeproblematiek.

Caram zegt dat het doorvoeren van een maatschappelijk onrendabele oplossing niet zinvol lijkt. De effecten van de verdere afkalving van de bauxietsector kunnen volgens hem zonder drastische gevolgen worden opgevangen. Hij wijst er echter op dat er kwantitatief onderzoek nodig is om zijn opvatting deugdelijk te onderbouwen.

De overheid moet in het kader van de public private partnership in deze kwestie zoeken naar een maatschappelijk verantwoord besluit. “De besluitvorming over de overheidsinterventie moet vooral geschieden op basis van de uitkomst van het onderzoek naar het nationaal economisch rendement van de interventie.” Caram zegt dat bij de beoordeling van de zin van de interventie in de bauxietindustrie voor ogen moet worden gehouden dat het belang van deze industrie voor de Surinaamse economie in de loop der tijd fors is afgenomen. De snelle opkomst van de olie- en goudindustrie en de geleidelijke afbrokkeling van de aluinaardeproductie na vooral 2008 zijn daar de redenen voor.

'Geen fatale calamiteit'
Sinds 2000 is het aandeel in de binnenlandse productie van bijna 9 procent gekrompen tot minder dan één procent. De export is van 70 procent gekelderd naar 18 procent. Aan staatsinkomsten draagt de aluinaardeproductie voor 1,5 procent. Het grootste knelpunt zit bij de werkgelegenheid, zegt Caram. Zo’n 2.000 mensen werken bij de Suralco/Alcoa. Ofschoon een deel van de geschoolde krachten elders een baan zal vinden, stelt de econoom dat voor de anderen oplossingen moeten worden gevonden. “De werkgever heeft hierbij een primaire verantwoordelijkheid.”

Hij vindt dat een eventuele tijdelijk inkrimping dan wel beëindiging van de aluinaardeproductie een ernstige tegenslag zou zijn, “maar geen fatale calamiteit voor onze economie.” Caram legt uit dat een eventuele terugdringing van de aluinaardeproductie in belangrijke mate zal worden gecompenseerd door de huidige en de voorgenomen investeringen in de olie- en goudsector. “Dat betekent dat wij in de jaren 2015 en 2016 geen boven normale groei zullen hebben zoals oorspronkelijk was voorzien.”Volgens hem zal de groei zich beperken tot een meer gebruikelijk niveau van drie tot vier procent per jaar. “Een acceptabele groeipercentage onder de aangeduide omstandigheden.”

De professor heeft zijn beschouwingen gebaseerd op zijn eigen inschattingen van de situatie bij de Suralco en op de berichtgeving dat de Surinaamse aluinaardesector onder de huidige omstandigheden duurzaam onrendabel is. Caram heeft zijn presentatie 'Het fundament van onze welvaart: het belang van natuurlijke hulpbronnen' donderdag gehouden in het partijgebouw van de NPS, 'Grun Dyari'.
  1. caram 6
  2. procent 6
  3. aluinaardeproductie 5
  4. zegt 3
  5. oplossing 2