Hooghart niet bang voor NPS-verleden

Ronald Hooghart vraagt CLO-leden om op hem te stemmen. Tijdens een bijzondere ledenvergadering van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) riep vakbondsleider Ronald Hooghart vanmiddag zijn leden op hun stem op de voorzitter uit te brengen. Hij vroeg zijn publiek keer op keer zijn boodschap te herhalen: ‘De kleur is... paars! En welk nummer op de lijst ook weer? Juist ja: tien! Yu sabi toch, ik ben nog steeds onderwijzer.’

Hooghart hield in de zaal van het CLO-secretariaat een uitvoerig betoog waarin het belang van alle landsdienaren centraal stond. Volgens de vakbondsman moet er veel meer aan de bescherming van de wrokoman worden gedaan. Op te veel fronten schort het aan goede en consequente regelgeving en te veel mensen zijn daar dagelijks de dupe van. Hij verwees herhaaldelijk naar ‘brada Mike’ (minister van Arbeid Michael Miskin) die in een eerdere toespraak het programma uit de doeken had gedaan.

Hooghart ging in op de geschiedenis van de vakbond in Suriname. Zo haalde hij Piet Hein en diens ‘grote daden’ erbij om aan te geven dat het kapitalisme eigenlijk een uitvloeisel is van het kolonialisme. Dat verleden achtervolgt het land nog steeds. Hooghart vindt dat achtereenvolgende regeringen zich door materialisme en niet door socialisme hebben laten leiden. ‘Lange tijd hoorde je in de politiek niemand praten over de factor ‘mens’. Vakbonden werden vaak genoeg op één lijn gesteld met communisme.’

Het is volgens Hooghart hoog tijd voor een mind shift en een nieuwe kijk op de mens. Met name voor de werkende klasse. Die verandering komt niet van de V7 en hun ‘sheriff’. ‘De V7 bestaat uit te veel verschillende partijen met te veel uiteenlopende belangen. De NPS? Je hebt er niets aan. Die heeft zijn tijd gehad.’
Na afloop vertelde hij aan Starnieuws dat hij altijd voor de belangen van zijn mensen heeft gestreden. Ook toen hij zelf nog was aangesloten bij de NPS. ‘Maar daar heeft de afgelopen jaren niemand behalve Cobi (John van Coblijn) gewerkt voor onze leden.’

Daarom heeft hij de PBO (Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling) opgericht. En Bouterse en de NDP kunnen zich goed vinden in onze ideeën. Hooghart heeft de laatste tijd goed overleg gevoerd met de president en hem goed leren kennen. Of hij bang is dat zijn eigen NPS-verleden hem achtervolgt bij de verkiezingen? ‘No man, vergeet niet dat de NPS mij uit de partij heeft gezet nadat ik Miskin naar voren heb geschoven bij de formatie van deze regering.’
  1. hooghart 7
  2. tijd 4
  3. nps 4
  4. clo 3
  5. leden 3