In de rubriek ‘Nieuw op de lijst’ belicht de Ware Tijd de nieuwe kandidaten

PARAMARIBO - In de rubriek ‘Nieuw op de lijst’ belicht de Ware Tijd de nieuwe kandidaten van de verschillende politieke partijen. Personen die nooit eerder op de DNA-lijst hebben gestaan, worden aan de kiezers voorgesteld. Vandaag maken wij kennis met Derryl Boetoe van de NDP.  

Wie is Derryl Boetoe?

"Derryl Boetoe is een eenvoudige jongeman die is opgegroeid in de ressorten Latour en Pontbuiten. Ik ben MBA-student aan de IBSAE (BSN Suriname) en jongste uit een gezin van vier kinderen met een alleenstaande moeder aan het hoofd. Het doorzettingsvermogen van mijn moeder en haar toewijding om mij en mijn broers en zusters een beter leven te geven, inspireert mij iedere dag om het beste te halen uit mezelf en dit ook terug te geven. Ze zegt altijd: met eerlijkheid, nederigheid en respect als waarden ga je het altijd maken."

Hoelang bent u al politiek actief?

"Langer dan twee jaar."

Waarom heeft u voor de NDP gekozen?

"De ideologie van de NDP is gestoeld op vier pijlers: sociaal-economische orde, educatieve orde, sociaal maatschappelijke orde en politiek bestuurlijke orde. Ik heb mij bij de NDP aangesloten omdat ik mij kan terugvinden in deze visie waarbij de mens en maatschappij centraal staan bij de ontwikkeling van het land. Ook zijn deze pijlers terug te vinden in de partijprogramma's en ook te merken aan de projecten die worden uitgevoerd door de NDP-regering.

" Waarom zou de kiezer op u moeten stemmen?

"Van jongs af aan heb ik interesse getoond in het dienen van het Surinaamse volk. De drang om het verschil uit te maken en een bijdrage te leveren is altijd groot geweest. Middels jeugdwerk, mijn voorzitterschap in het Nationaal Jeugdparlement en ook in mijn huidige baan waar er voornamelijk aan vroege schoolverlaters een tweede kans wordt geboden, heb ik getracht invulling te geven aan deze drang. Nu wil ik met de opgedane kennis en ervaring het volk op een hoger niveau dienen, door hen te vertegenwoordigen in De Nationale Assemblee."Ik geloof dat jijzelf de verandering moet zijn die je wil brengen. Ik geloof dat ik het verschil kan uit maken in het parlement voor degenen die achter mij staan, met nadruk op de Surinaamse jongeren."

Bent u eens in aanraking gekomen met de politie?

"Ja, maar ik heb geen strafblad."

Hoe kijkt u aan tegen de hedendaagse politiek?

"Ik denk dat het in de hedendaagse politiek soms heel erg betreurenswaardig is. Er wordt nog teveel over en weer met verwijten en beschuldigingen gesmeten. Respect voor elkaar en loyaliteit naar het volk zijn soms ver te zoeken. Echter, ik denk wel dat we richting een transformatie gaan, waarbij de focus wordt gelegd op de visie van politici voor het land en op welke manier zij denken het land in de komende vijf jaar vooruit te brengen."

Wat is uw maatschappijvisie?

"Elk kind dat wordt geboren, ongeacht zijn geboorteplaats of afkomst, moet de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen in zijn woonomgeving, zonder genoodzaakt te zijn om zijn geboortedistrict te verlaten door gebrek aan kansen. Hij/zij moet daar de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot een volwaardige man/vrouw in de samenleving. Gelijke ontwikkelingskansen voor eenieder."

  1. ndp 5
  2. politiek 4
  3. orde 4
  4. derryl 3
  5. boetoe 3