Ontwikkeling = stilstaan bij Vaderdag

Vaderdag krijgt steeds meer aandacht en ontwikkelt zich in positieve zin in Suriname. Veel vaders worden herinnerd aan hun vaderschap, vaderlijke plichten en hun invloed binnen onze samenleving. In gezinsverband besteden steeds meer kinderen en moeders aandacht aan deze feestdag, waarbij alle vaders worden geëerd voor hun kracht en doorzettingsvermogen.

Als voorzitter van de afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS) wens ik alle vaders een mooie Vaderdag toe. Gelijkertijd roep ik ook de gemeenschap op, om aan alle vaders te denken die in deze periode in onzekerheid leven over hun toekomst bij het bauxietbedrijf Alcoa/Suralco. Ik zie de huidige situatie ook als een nationale kwestie, wat als een zwaard boven het hoofd hangt van veel mannen en vrouwen werkzaam bij dit grote bedrijf in Suriname. Het zijn moeilijke tijden die aanbreken voor veel vaders en moeders, mannen en vrouwen die direct of indirect betrokken zijn.

Wij moeten er ons van bewust zijn, dat er ooit een einde zal komen aan het exploiteren van bauxiet en andere natuurlijke hulpbronnen in Suriname.
De Surinaamse bauxietsector bestaat sinds 1916 en heeft een belangrijke rol gespeeld in onze economie. In de laatste jaren is die rol kleiner geworden. Als natie zijn we door de Almachtige begiftigd met wijsheid en kracht om op te veren.
Wij moeten een nieuwe visie op al onze natuurlijke hulpbronnen loslaten. De nieuwe generatie van Suriname mag zich niet in een te afhankelijke positie van het buitenland gemanoeuvreerd voelen.

Op deze Vaderdag moet het bewustwordingsproces van het eigene (lees unieke) van onze economie aan alle vaders, hun gezinnen, familie en vrienden als cadeau gegeven worden. Bij dit cadeau hoort dan ook de wil om ons te scholen en om te scholen, om de ontwikkelingsprocessen van natuurlijke hulpbronnen tot eindproducten te verwerken, ons dat eigen te maken, waardoor vaders als moeders over duurzame ontwikkeling en welzijn kunnen praten.

De vraagstukken die nu spelen rond Alcoa/Suralco, betekenen nog niet het einde voor de economie van Suriname. Rekeninghoudend met de huidige en toekomstige generaties moet er gezocht worden naar andere verdienmodellen en alternatieve duurzame oplossingen. Oplossingen die uiteindelijk een positief effect hebben op gezinnen en in de relatie tot onze totale samenleving. Met elkaar moeten wij kijken naar de toekomst. Een toekomst waarin onze identiteit en de duurzaamheid van vooruitgang duidelijk zichtbaar en meetbaar is.

J. van Coblijn,

Voorzitter van de afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS).


  1. suriname 7
  2. vaders 7
  3. vaderdag 3
  4. moeders 3
  5. nationale 3