Het moet gedaan zijn met vrouw-onvriendelijk gedrag Minov

Een overheid dient zich zodanig op te stellen dat het nooit beschuldigd kan worden van vrouw-onvriendelijk gedrag.
Bij het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) zijn enkele vrouwen in een leidinggevende functie van het ministerie uit hun functie ontheven. Het ministerie wil vervolgens ook een capabele vrouw op het IOL vervangen door een man. Als wij als vrouwen dit oogluikend toestaan dan is de campagne met als doel, vrouwen in leidinggevende functies te krijgen, voor niets. Het verbijstert mij dat hoewel er veel te doen is over vrouwen in leidinggevende functies, het ministerie toch overgaat om vrouwen te ontheffen. Deze maatregelen zijn onacceptabel, vrouw-onvriendelijk en een zware belediging naar de Surinaamse vrouw toe.

Ten aanzien van het geval van het IOL kan er met gemak gesteld worden dat het gaat om discriminatoir en onbehoorlijk gedrag tegen een vrouw om de volgende redenen:
Deze vrouw is al veertien jaar als voltijds docent werkzaam op het IOL, waarvan zij vier jaar in het voormalig directieteam heeft gefunctioneerd en de laatste drie jaren onafgebroken de dagelijkse leiding heeft. Terwijl zij in gesprek is met het ministerie over haar rechtspositie wordt er een sollicitatieprocedure gestart. Wanneer het blijkt dat zij uit alle kandidaten de beste is, wordt er een tweede sollicitatieprocedure gestart. De deadline van de laatste sollicitatieprocedure wordt verlengd om toch nog een man te accommoderen. Er wordt onder andere gevraagd dat de sollicitant vijf jaren ervaring dient te hebben op een hbo-instituut, maar de man heeft maar vier maanden ervaring, omdat hij slechts vier maanden in voltijdse dienst is op het IOL. Ook blijkt dat deze meneer Suriname en het onderwijs enige jaren terug heeft verlaten en vorig jaar uit het buitenland is geremigreerd nadat zijn contract niet meer is verlengd.

Kortom het ministerie is bezig met een vrouw-onvriendelijk beleid en gevraagd wordt dat deze vrouwen worden hersteld in hun functie en dat het ministerie stopt met het ontheffen van zeer capabele vrouwen in hun functie om zo hun mannelijke vrienden te accommoderen.

Judith Faerber
  1. vrouw 7
  2. ministerie 7
  3. vrouwen 7
  4. functie 4
  5. iol 4