Readytex Art Gallery opent nieuwe groepsexpositie ‘Bigi Spikri’

Readytex Art Gallery presenteert in de maand oktober wederom een boeiende groepsexpositie. Bigi Spikri (grote spiegel) is de laatste in de serie van drie groepsexposities waarvoor Sri Irodikromo de rol van curator vervult. Sri legt, zoals ze dat vaker doet, de nadruk op diverse culturen en tradities, maar nu specifiek zoals die uitgedragen oftewel gedragen worden in de vorm van hoofddeksels.

In de zoektocht naar een thema voor haar laatste curatorstaak binnen het Alakondre: A Space in Time project, kwam voor Sri Irodikromo de toespitsing op hoofddeksels geleidelijk aan tot stand. Een belangrijke prikkel was het werk van beeldend kunstenaar Reinier Asmoredjo, voor wie ze reeds had gekozen als ‘Local Master’. In zijn composities hebben vrouwen met hoofddoeken of angisa immers heel vaak een belangrijke plek. Toen gastkunstenaars Peter Holman en Sarojini Lewis aangaven kunstwerken te willen presenteren over respectievelijk de angisa en de traditionele orhnie (sluier) van de Hindostaanse vrouw, was het thema snel gekozen.

Zelf incorporeert Sri in haar kunst vaak de sierlijke kroon uit de Javaanse Wajang, Inheemsen met prachtige hoofdtooien, en regelmatig ook dames in kleurrijke koto en angisa. Daarnaast is de culturele en maatschappelijke betekenis van hoofddeksels in bepaalde gemeenschappen en de wereldwijde discussie daaromheen, ook zeer actueel. De politiek- en maatschappijkritische kunstenaar Kurt Nahar toont in de expositie werk dat daar specifiek op ingaat.

Als derde gastkunstenaar laat ook Clerence Ranoesetiko werk zien in Bigi Spikri. Van Readytex Art Gallery zijn naast Reinier Asmoredjo, Kurt Nahar en Sri zelf, ook kunstwerken opgenomen van John Lie A Fo, Kenneth Flijders, Kit-Ling Tjon Pian Gi, Leonnie van Eert, Miguel Keerveld, René Tosari, Rinaldo Klas, Shaundell Horton en Wilgo Vijfhoven. Hun werk getuigt van de belangrijke rol van kunstenaars in kritische dialogen en in de vastlegging en het behoud van culturele aspecten en elementen die langzaamaan verloren dreigen te gaan.

Het sluit er dan ook mooi op aan, dat Sri voor de titel van de expositie Bigi Spikri geïnspireerd raakte door een passage uit het prachtige boek Angisa Tori van Christine van Russel-Henar. Die passage vertelt over een modeshow eind jaren ’60, die geïnitieerd was door de nationalistische dichter Dobru om de waardering voor de koto te stimuleren. Dobru, een woordkunstenaar die mede aan de basis stond van de Alakondre gedachte, presenteerde de show onder de naam Bigi Spikri. “Dit was een betekenisvolle verwijzing naar de Saramaccastraat, de buurt die rond 1900 onder deze naam bekend stond.

Bigi spikri ontleende haar naam aan de gewoonte van de vrouwen die de achtererven daar bewoonden, om vaak in de namiddag buiten op straat te zitten, alle voorbijgangers kritisch te bekijken en er openhartig commentaar op te leveren.” Naast dit mooie stukje geschiedenis, draagt de titel voor Sri ook een boodschap van zelfreflectie met zich mee. “Kijk eerst naar jezelf, voordat je over anderen spreekt of oordeelt.” Want in de Bigi Spikri van een Alakondre gemeenschap is eenieder vrij om zich te laten zien zoals hij of zij dat zelf wil, met of zonder hoed, doek, sjaal of sluier. En hoe relevant is die boodschap niet, elders ter wereld vandaag de dag …

BIGI SPIKRI opent op donderdag 6 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur, in Readytex Art Gallery. De expositie is daarna te bezoeken van 7 t/m 29 oktober gedurende de reguliere openingstijden van de galerie van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur. Eenieder is van harte welkom!

  1. bigi 7
  2. spikri 7
  3. sri 7
  4. werk 4
  5. angisa 4