‘Dc’s zijn administratieve ambtenaren en geen politieke figuren’

Dc Wedprekash Joeloemsingh

Dat districtscommissarissen propaganda maken voor hun partij of politieke kernen oprichten, is bij wet niet verboden. Wel raadt politicoloog Hans Breeveld het af dat districtscommissarissen zich daarmee bezighouden. ‘De dc wordt tijdens de verkiezing voorzitter van het Hoofdstembureau in zijn district en kan men gaan twijfelen aan zijn objectiviteit’, zegt Breeveld.
Op de dc van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh, werd er afgelopen week kritiek geuit omdat die een kern van de NDP heeft opgericht. Joeloemsingh was ook in de rij van sprekers en gaf tijdens de kernvergadering stemadvies aan de aanwezigen. Naast het feit dat de dc voorzitter is van het Hoofdstembureau, is hij ook voorzitter van het districtsbestuur en het districtsraad. Verder is de dc ook een hulpofficier in zijn district. ‘De dc maakt op die manier alles kapot, hij moet eigenlijk zo neutraal mogelijk blijven’, zegt politicoloog August Boldewijn. ‘Een dc is een hoge benoemde administratieve ambtenaar en geen politiek figuur, omdat hij niet wordt gekozen.’
In Nederland hebben we de burgemeester en daar strijdt de politieke partij D66 ervoor dat de burgermeesters gekozen worden, legt Boldewijn uit. Boldewijn is van mening dat Suriname er goed over moet gaan nadenken dat het volk zijn eigen dc kiest. Het probleem kan gaan worden dat we een dc krijgen die niet eens de wet kent. Dan zullen we zien hoe slecht we in onderwijs hebben geïnvesteerd in bepaalde districten.’ Joeloemsingh beroept zich op het feit dat er geen wetten zijn en hij niet de eerste dc is die op een politiek podium verschijnt. Echter is er wel een resolutie waarin de gedragingen van de dc zijn aangegeven.

  1. voorzitter 3
  2. gaan 3
  3. joeloemsingh 3
  4. boldewijn 3
  5. wedprekash 2