Nog steeds geen lesuurvergoeding zwangere leerkrachten

Zwangere leerkrachten hebben nog steeds geen lesuurvergoeding ontvangen. Dit zegt de Onderwijsminister, Ashwin Adhin, aan Dagblad Suriname. ‘Het zou onterecht zijn als de drie zwangere leerkrachten van het Natin daarvoor in aanmerking waren gekomen. Als we voor drie ambtenaren een uitzondering maken, komen dan alle zwangere ambtenaren op ons af’, zegt de hoogste man op het ministerie.
De minister zegt zich aan de wetten te houden en daarin staat nergens dat zwangere leerkrachten recht hebben op overuurvergoeding. ‘Wereldwijd is het nergens zo en in Suriname ook niet. In feite moet men voor verlof langer dan twee weken buitengewoon verlof nemen, maar die waardering hebben we voor vrouwen en willen we ook behouden.’ Nu hebben vrouwelijke ambtenaren recht op betaald zwangerschapsverlof voor de totale duur van drie maanden. Adhin zegt dat er een marathon aan vergaderingen was met de Bond van Leraren. ‘Men heeft ons aangehoord en ik neem aan dat ze het hebben begrepen. Als men de wetgeving niet kent, kan het voor onduidelijkheden gaan zorgen.’
De docenten hebben in mei van dit jaar hun ontevredenheid geuit ten aanzien van inhoudingen die gepleegd werden. De docenten die met zwangerschapsverlof waren, kregen geen overuurvergoeding. De staking van de docenten werd opgeschort nadat Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BVL), een principeakkoord had bereikt met vicepresident Robert Ameerali en de vaste assembleecommissie voor Onderwijs. Wat het principeakkoord precies inhield werd niet aangegeven, omdat er op verzoek van de vp een persstilte was.

  1. zwangere 4
  2. zegt 4
  3. leerkrachten 3
  4. ambtenaren 3
  5. docenten 3