Hoge boetes voor bekladden en vernielen bushuisjes

Het aanbrengen van posters en graffiti aan openbare opstallen is verboden. Showpromotors die hun reclame aanbrengen op de muren van bushuisjes zullen beboet worden. “Er zal ook hard opgetreden worden tegen mensen die vernielingen aanrichten aan openbare of overheidsbezittingen. Met de politie zijn er afspraken om degenen op te sporen die zich hieraan schuldig maken”, zegt districtscommissaris Jerry Miranda van Para.

Vooral de bushuisjes op strategische hoeken van Para worden steeds weer beklad met posters en ander reclamemateriaal. Op deze manier wordt de verflaag beschadigd. De bushuisjes worden op jaarbasis verhuurd aan het bedrijfsleven voor reclame. Huurders trekken echter terug, omdat hun reclame wordt beschadigd. Volgens districtscommissaris Miranda verliest het district hiermee een behoorlijk stuk inkomen.

De bushuisjes zijn gebouwd voor de gemeenschap om hen te beschermen tegen zon en regen bij het opwachten van de bus. Het bouwen van een bushuisje kost meer dan SRD 5000, zegt de financiële afdeling van het commissariaat. Dit bedrag moet terug worden verdiend voor de verdere verfraaiing van het district, geeft het Burger Informatie Centrum Para aan.

  1. bushuisjes 4
  2. reclame 3
  3. para 3
  4. aanbrengen 2
  5. posters 2