Dienstverlening CBB verder verbeterd

Met de introductie van het ‘bewijs van overlijden’ wordt de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) verder verbeterd. Burgers moesten voorheen een week of langer wachten op een overlijdensakte. De wachttijd wordt nu significant korter. De ambtenaren hoeven niet meer steeds naar de registers te gaan voor het opzoeken van de informatie.

Het ‘bewijs van overlijden’ is een officieel document van het CBB, afgestempeld en getekend door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, dat ook door buitenlandse instanties zal moeten worden geaccepteerd. Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op het Bureau voor Burgerzaken van Flora, het eerste document uitgeprint.

Het uitprinten kan op elk CBB-kantoor geschieden, zegt CBB-directeur John Saharie, tevreden. De registers van overlijden bevatten statische informatie en worden niet zo vaak geraadpleegd. Alleen op aanvraag door nabestaanden wordt een kopie van de overlijdensakte verstrekt.

In verband met de opschoning van de bevolkingsadministratie is besloten om bij de vergelijking met de registers, de informatie uit de overlijdensregisters van de afgelopen tien jaren, te beginnen bij 2005, vast te leggen. Nabestaanden van personen die in de periode 2009 tot en met 2013 zijn overleden, krijgen vanaf vandaag op aanvraag een ‘bewijs van overlijden’ in plaats van een overlijdensakte. De informatie over personen die in de periode 2005 tot en met 2008 zijn overleden zal binnen twee weken ook beschikbaar zijn, zegt de voorlichting van Biza.
  1. overlijden 4
  2. cbb 4
  3. informatie 4
  4. bewijs 3
  5. overlijdensakte 3