Toetsing verzoekschrift Hoefdraad bij Chof gaat nog even duren

Het Constitutioneel Hof heeft zich nog niet gebogen over het verzoekschrift dat advocaat Murwin Dubois namens zijn cliënt Gillmore Hoefdraad heeft ingediend. Het verzoekschrift vraagt toetsing van de wetsartikelen, die het hoger beroep uitsluit bij een verstekvonnis wanneer de verdachte afwezig is, aan de grondwet en internationale wetgeving.

Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof (Chof), geeft aan Suriname Herald te kennen dat het verzoek van advocaat Dubois het vijfde verzoekschrift is aan het Chof. Het derde en vierde verzoekschrift moeten eerst behandeld worden alvorens verzoekschrift nummer zes aan de beurt is.

De behandeling wordt gedaan naar de datum van indiening, legt ze uit. De schatting is dat er in de tweede helft van 2023 een uitspraak komt in het verzoekschrift, dat Hoefdraad heeft ingediend via zijn advocaten.

Verzoek
Het verzoek is gedaan om artikelen 261 jo.263 leden 1 en 3, 364,366 en 369 van het Wetboek van strafvordering die bepaalt dan wel bepalen dat het geval waarin een verdachte zich bij afwezigheid ter terechtzitting laat vertegenwoordigen door een raadsman niet kwalificeert als een procedure op tegenspraak, maar als een verstekprocedure, en dat tegen dat verstekvonnis geen beroep mogelijk is, te toetsen aan de verenigbaarheid met het recht van non-discriminatie en het recht op een eerlijke strafrechtelijke proces zoals opgenomen in het Internationaal verdrag inzake Burger en Politieke rechten (IVBPR) en of het Amerikaans Verdrag voor rechten van de Mens (AVRM) en of de grondwet van de Republiek Suriname (GW).

Chof mag verzoek toetsen
Het Chof mag op grond van artikel 12 van de Wet Constitutioneel Hof het verzoek toetsen. Stirling benadrukt dat het Chof doet aan abstracte normtoetsing en daarbij wordt niet gelet op personen als haar gevraagd wordt als deze zaak te maken heeft met de gewezen minister van Financiën.

Het Hof van Justitie heeft Hoefdraad op 17 december 2021 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en een geldboete van SRD 500.000. De Chof-voorzitter laat eveneens weten, dat de naam van Hoefdraad nergens genoemd wordt in het verzoekschrift.

Uitdagingen
Stirling heeft graag dat verzoeken veel sneller behandeld kunnen worden, echter kan dat niet met de voortvarendheid zoals zij die wil. Het Chof is nog steeds niet versterkt ondanks het feit dat ze dit vele malen heeft aangekaart. Er zijn geen middelen en laptops. Verder is er geen personeel, waaronder schrijfjuristen, beschikbaar. Ze benadrukt eveneens dat het CHof-werk geen fulltime job is, maar een deeltijdse. “Daarom dat los van alle gebreken, niet alle tijd in de verzoekschriften kan worden gezet”, zegt ze.

Overige verzoeken
Het derde en vierde verzoek hebben betrekking op de toetsing van gendergelijkheid en de LGBTQ-rechten wanneer het komt op de erkenning van het homohuwelijk. Het homohuwelijk is een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht.

Er moet toetsing plaatsvinden van een bestuursbesluit bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) met name de inschrijving in het huwelijksregister van homohuwelijken. Dit wordt tot nu toe geweigerd door het CBB.

Het verzoek is gedaan om te toetsen als dit bestuurlijk besluit niet in strijd is met de grondwet. Er is een zesde verzoekschrift ingediend en het betreft de toetsing van de Amnestiewet aan de grondwet en internationale verdragen.

Stirling geeft aan dat het allemaal ingewikkelde vraagstukken zijn die tijd vergen. Het Chof heeft recent het verzoekschrift dat Mahin Jankie en anderen hebben ingediend over de Toescheidingsovereenkomst teruggestuurd.

Zij heeft dit gedaan, omdat het Chof geen verdagen kan toetsen aan de grondwet. Stirling legt uit dat het Chof alleen wetten kan toetsen aan de grondwet en verdragen. Het Chof is in deze case onbevoegd om de toetsing te doen.

  1. chof 12
  2. verzoekschrift 9
  3. verzoek 7
  4. grondwet 6
  5. toetsen 6