1. vorige
  2. volgende

Reactie op Santokhi

Santokhi moet zich schamen over zijn uitspraak “NDP bezig met politieke manipulatie”, omdat hij als voorzitter van de VHP bliksemgoed weet, dat de leiding van de organisatie van deze verkiezingen praktisch in handen ligt van de op het ministerie van Binnenlandse Zaken werkzaam zijnde leden van de VHP.De directeur Moensi die toen samen met Joella-Sewnundun, de minister in het jaar 2000, het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenwandelde en de kamer van ondergetekende als acting director opeiste, zit er nog steeds bij. Reeds tijdens de verkiezingen van mei 2005 hebben zij een nest gevormd onder leiding van de toenmalige minister Joella-Sewnundun. Die knoeierijen met de kiezerslijsten en de uitsluiting van het OKB zijn bekend.Daarna gebeurde hetzelfde in mei 2010 onder leiding van de VHP minister Maurits Hassankhan met een aangepaste groep met Moensi in de leiding. Daarbij werd voor het eerst geëxperimenteerd met het elektronisch versturen van de resultaten van de stembureaus waarmee nu blijkbaar wordt gerommeld. Hoewel de verkiezingen van mei 2015 onder minister Edmund Leilis plaatsvinden, zijn het dezelfde functionarissen van de VHP in de leiding. Wie houdt wie voor de gek met allerlei drogredenen. Overigens zaken die ik langer dan 1 jaar terug in het openbaar heb behandeld als kenner van het systeem m.n. artikel 7 van de kiesregeling, decreet politieke organisatie etc. worden nu door Santokhi gebruikt om de samenleving te misleiden. “Shame on you” het zijn allemaal legale onderwerpen.De VHP is kampioen manipulator, en zij beschuldigt anderen van valsheid en manipulatie. Ik blijf erbij dat de totale leiding van de verkiezingen in handen is geweest van aldaar functionerende VHP leden. De NDP is een papieren tijger. Welke regering zou deze functionarissen zo uitdrukkelijk in deze strategische posities handhaven? Het orakel wijst nog steeds aan: tenminste 27 zetels voor de NDP en één voor de NPS dankzij de VHP. Dus Santokhi ga op het dak zitten.Eugéne van der San
  1. vhp 6
  2. leiding 6
  3. verkiezingen 4
  4. minister 4
  5. santokhi 3