Governor Hoefdraad benadrukt rol kredietverenigingen

De Governor van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, heeft vrijdagmorgen de 15e Jaarlijkse Regionale Leiderschapsconferentie 2015 geopend in hotel Torarica. Het thema van deze conferentie, die zondag is geëindigd, is: “Het Coöperatieve kredietverenigingsmodel, Een succes! Het geheim onthult!” De conferentie is een initiatief van de Centrale Bank van Suriname, in samenwerking met Het verbond van Krediet coöperaties van Trinidad & Tobago. In totaal hebben 150 personen uit het coöperatiewezen van verschillende landen, waaronder Suriname, USA, Trinidad &Tobago, Curaçao, Guyana, Dominica en Montserrat aan deze conferentie deelgenomen.

In zijn openingstoespraak wees de Hoefdraad op de belangrijke rol die kredietverenigingen kunnen spelen in de economie in het algemeen, maar in het bijzonder als middel om de financiële betrokkenheid van burgers te verhogen. Kredietcoöperaties hebben traditioneel een lagere toegangsdrempel dan banken en zijn daarom een uitstekend middel om financiële diensten te verlenen aan die delen van de gemeenschap die moeilijk toegang hebben tot banken. Als voorbeeld noemde hij de burgers in het verre binnenland.

Afgaande op het thema van de conferentie zei de bankpresident, samen met anderen in het publiek en de financiële gemeenschap, reikhalzend uit te kijken naar het geheim van het succes. In Suriname zijn kredietcoöperaties goed voor minder dan 1% van de totale activa van de financiële sector. Echter vertegenwoordigen zij ongeveer een kwart van het aantal onder toezicht staande instellingen.

  1. suriname 4
  2. conferentie 4
  3. financiele 4
  4. centrale 2
  5. bank 2