1. vorige
  2. volgende

Hoefdraad bezorgd over enkele kredietinstellingen


De president van de Centrale Bank van Suriname(CBvS), Gillmore Hoefdraad, maakt zich zorgen over enkele kredietinstellingen. Inspecties gedurende de laatste drie jaar tonen aan dat enkele kredietinstellingen geconfronteerd worden met financiële, organisatorische en bestuurlijke uitdagingen. Traagheid binnen de organisaties bemoeilijkt het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen.

Dit zei de Bankpresident het afgelopen weekend bij de opening van de 15e jaarlijkse Regionale Leiderschapsconferentie 2015 in hotel Torarica.

Het thema van deze conferentie, die zondag eindigde, is: “Het Coöperatieve kredietverenigingsmodel, Een succes! Het geheim onthult!” De conferentie was een initiatief van de Centrale Bank van Suriname, in samenwerking met Het verbond vanKrediet coöperaties van Trinidad & Tobago.

In totaal hebben 150 personen uit het coöperatiewezen van verschillende landen, waaronder Suriname, USA, Trinidad&Tobago, Curaçao, Guyana, Dominica en Montserrat aan deze conferentie deelgenomen.

In zijn openingstoespraak wees de Bankpresident op de belangrijke rol die kredietverenigingen kunnen spelen in de economie in het algemeen, maar in het bijzonder als middel om de financiële betrokkenheid van burgers te verhogen. Kredietcoöperaties hebben traditioneel een lagere toegangsdrempel dan banken en zijn daarom een uitstekend middel om financiële diensten te verlenen aan die delen van de gemeenschap die moeilijk toegang hebben tot banken. Als voorbeeld noemde hij de burgers in het verre binnenland.

Afgaande op het thema van de conferentie zei de Bankpresident, samen met anderen in het publiek en de financiële gemeenschap, reikhalzend uit te kijken naar het geheim van het succes. In Suriname zijn kredietcoöperaties goed voor minder dan 1% van de totale activa van de financiële sector. Echter vertegenwoordigen zij ongeveer een kwart van het aantal onder toezicht staande instellingen.

Met wisselend succes blijft de Centrale Bank de kredietinstellingen ondersteunen om hen terug te brengen op het juiste spoor. Hoewel conferenties zoals deze schaars zijn, bieden ze de gelegenheid aan lokale bestuurders van kredietverenigingen om met collegae uit de regio relevante kwesties te bespreken die belangrijk zijn voor succes. De Bankpresident zegt erop te vertrouwen dat de conferentie ook nieuwe inzichten en mogelijkheden zal bieden aan individuele instellingen.

Hij verzekerde dat zowel de Centrale Bank als de kredietinstellingen hetzelfde doel nastreven, te weten het versterken van de financiële sector, het bevorderen van financiële stabiliteit en het financieel bewuster maken van minderbedeelden in de gemeenschap, door middel van financiële betrokkenheid.

Door de bereikbaarheid van kredietinstellingen kunnen die een belangrijke rol spelen bij het financieel onderrichten van hun leden. De Centrale Bank hecht hier veel belang aan. De Bank heeft de afgelopen periode veel trainingen verzorgd voor werknemers in de financiële sector. Intussen hebben meer dan 1200 personen met succes de Module Financiële Dienstverlening afgerond. Bankpresident Hoefdraad ziet graag dat meer kredietinstellingen deelnemen aan deze training, die volledig gefinancierd wordt door de Centrale Bank.

De Centrale Bank heeft dit jaar ook in het kader van Financiële educatie voor de tweede keer met succes de Global Money week georganiseerd voor schoolkinderen. Financiële educatie speelt volgens de Bankpresident niet alleen een belangrijke rol bij het leiden van een financiële instelling, maar biedt ook tastbare voordelen aan de gemeenschap en het individu in de samenleving. “Als financiële instituten moeten wij blijven investeren in ons menselijk kapitaal door te voorzien in trainingen die niet alleen de kennis verfrissen, maar ook de inzichten vergroten”, aldus Bankpresident Hoefdraad.

Hij verzekerde het Verbond van krediet coöperaties van Trinidad & Tobago blijvende steun in haar streven de coöperatieve sector te blijven verbeteren. Suriname kan en moet volgens de Bankpresident ook leren van het verbond van T&T, dat enthousiast werkt aan het versterken van de coöperatieve principes en behoud en uitbreiding van de beweging van kredietcoöperatieve instellingen.

  1. financiele 14
  2. bank 8
  3. bankpresident 8
  4. centrale 7
  5. kredietinstellingen 6