1. vorige
  2. volgende

Hoefdraad wijst op belangrijke rol coöperatiewezen

De president van de Centrale Bank van Suriname tijdens de opening van de regionale conferentie. Ruim 150 personen uit het coöperatiewezen uit verschillende landen hebben deelgenomen aan de 15e Jaarlijkse Regionale Leiderschapsconferentie. Het gaat om participanten uit USA, Trinidad & Tobago, Curaçao, Guyana, Dominica en Montserrat. De conferentie die vrijdag begon, werd zondag afgesloten. De president van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, wees op de belangrijke rol die kredietverenigingen kunnen spelen in de economie, maar vooral om de financiële betrokkenheid van burgers te verhogen.

Het thema van deze conferentie was Het Coöperatieve kredietverenigingsmodel, Een succes! Het geheim onthult! De conferentie is een initiatief van de Centrale Bank van Suriname, in samenwerking met het verbond van Krediet coöperaties van Trinidad & Tobago. Hoefdraad benadrukte dat kredietcoöperaties traditioneel een lagere toegangsdrempel hebben dan banken. "Daarom zijn ze een uitstekend middel om financiële diensten te verlenen aan die delen van de gemeenschap die moeilijk toegang hebben tot banken", zei de bankpresident. Als voorbeeld noemde hij de burgers in het verre binnenland.

Afgaande op het thema van de conferentie zei de bankpresident, samen met anderen in het publiek en de financiële gemeenschap, reikhalzend uit te kijken naar het geheim van het succes. In Suriname zijn kredietcoöperaties goed voor minder dan 1% van de totale activa van de financiële sector. Echter vertegenwoordigen zij ongeveer een kwart van het aantal onder toezicht staande instellingen. Hoefdraad deelde zijn zorgen over enkele kredietinstellingen. Inspecties gedurende de laatste drie jaar tonen aan dat enkele kredietinstellingen geconfronteerd worden met financiële, organisatorische en bestuurlijke uitdagingen. Traagheid binnen de organisaties bemoeilijkt het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen.

Nieuwe inzichten
Met wisselend succes blijft de Centrale Bank de kredietinstellingen ondersteunen om hen terug te brengen op het juiste spoor. Hoewel conferenties zoals deze schaars zijn, bieden ze de gelegenheid aan lokale bestuurders van kredietverenigingen om met collegae uit de regio relevante kwesties te bespreken die belangrijk zijn voor succes. Hoefdraad vertrouwt er op dat de conferentie ook nieuwe inzichten en mogelijkheden zal bieden aan individuele instellingen.
De Centrale Bank én de kredietinstellingen streven hetzelfde doel na om de financiële sector te versterken, het bevorderen van financiële stabiliteit en het financieel bewuster maken van minderbedeelden in de gemeenschap, door financiële betrokkenheid.

Door de bereikbaarheid van kredietinstellingen kunnen die een belangrijke rol spelen bij het financieel onderrichten van hun leden. De Centrale Bank hecht hier veel belang aan. De bank heeft de afgelopen periode veel trainingen verzorgd voor werknemers in de financiële sector. Intussen hebben meer dan 1200 personen met succes de Module Financiële Dienstverlening afgerond. Hoefdraad ziet graag dat meer kredietinstellingen deelnemen aan deze training, die volledig gefinancierd wordt door de Centrale Bank.

Leren van elkaar
Dit jaar heeft de bank voor de tweede keer de Global Money week georganiseerd voor schoolkinderen. Financiële educatie speelt volgens de Bankpresident niet alleen een belangrijke rol bij het leiden van een financiële instelling, maar biedt ook tastbare voordelen aan de gemeenschap en het individu in de samenleving. “Als financiële instituten moeten wij blijven investeren in ons menselijk kapitaal door te voorzien in trainingen die niet alleen de kennis verfrissen, maar ook de inzichten vergroten”, stelde de bankpresident.

Hij verzekerde het Verbond van krediet coöperaties van Trinidad & Tobago blijvende steun in haar streven de coöperatieve sector te blijven verbeteren. Suriname kan en moet volgens de president van de bank ook leren van het Verbond van T&T, dat enthousiast werkt aan het versterken van de coöperatieve principes en behoud en uitbreiding van de beweging van kredietcoöperatieve instellingen, deelt de bank mee.
  1. financiele 13
  2. bank 11
  3. centrale 7
  4. conferentie 6
  5. kredietinstellingen 6