Veel wateroverlast door aanhoudende buien

Straat en erven te Mariënburg onder water. Diverse delen van het land hebben last van het overtollige water. Het heeft de hele nacht geregend en een deel van de dag. De grond is verzadigd, de lozingen zijn volgeraakt. Door de hoge waterstand in de rivieren, kan het water niet vlot wegstromen.

Niet alleen woonwijken zijn onder water, maar ook percelen van landbouwers. In de middaguren, toen het ophield met regenen, inspecteerden velen hun percelen. "Alles is onder water", vertelt landbouwer Anand aan Starnieuws. "Mijn kool, peper, amsoi", alles zit onder water", deelt hij bezorgd mee.

Uit het hele land komen er klachten van wateroverlast. "Het water zakt niet hier op Zoelen. En de straten van Mariënburg zijn onder water", vertelt Pemla. Het water is helemaal niet gezakt sinds gisteren.

De Meteorologische Dienst voorspelt voor de komende dagen perioden met regenbuien, zwaar op sommige plaatsen. In late middag en avond gaan de buien gepaard met onweer. Nevelig of mistig weer in de vroege ochtend.
  1. water 9
  2. marienburg 2
  3. land 2
  4. percelen 2
  5. vertelt 2