‘Die man vertelt leugens’

Volgens de woordvoerder van de districtsraad, Edgar Van Genderen, heeft de voorzitter van ressortraad Westelijke Polders, Sieuwram Kanhai, in een eerdere editie van Dagblad Suriname enkele zaken aangehaald die niet op waarheid berusten. ‘Die man moet zijn notulen niet bij parlementariër Doekhie inleveren, maar bij het secretariaat van de districtsraad. En wij behandelen de zaken op onze vergadering. Dus laat hij geen leugens vertellen dat zijn notulen worden weggegooid. En hij heeft zelf beaamd dat hij die notulen inlevert. En als hij aangeeft dat hij niet op de hoogte is van projecten die uitgevoerd worden in zijn ressort, dan functioneert hij niet als voorzitter. Wij moeten hem niet melden als er zaken gerealiseerd worden, maar hij moet op de hoogte zijn van wat er in zijn ressort gedaan wordt. Dus ik weet niet in welke bui hij was toen hij Dagblad Suriname te woord stond’, zei Van Genderen.

Volgens Van Genderen wordt er slechts 1.2 miljoen vrijgemaakt voor Nickerie om projecten uit te voeren, waardoor niet alle zaken die worden aangekaart door de ressortraden uitgevoerd kunnen worden. ‘Wij moeten prioriteiten stellen.’ Kanhai hiermee geconfronteerd, geeft nu aan dat er slechts enkele door hem aangekaarte zaken gerealiseerd zijn. Maar hij blijft op zijn standpunt dat parlementariër Doekhie zijn stukken heeft weggegooid, waarin hij zijn misnoegen heeft geuit over Mulo West.

  1. zaken 5
  2. genderen 3
  3. notulen 3
  4. districtsraad 2
  5. voorzitter 2