Golfstoringen boven west afrika ook van invloed op weeromstandigheden suriname


Klimatologisch zitten wij volgens het Nationaal Meteorologisch Centrum (NMC)in de grote regentijd.

Gedurende deze periode beïnvloedt de Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) het weer boven ons gebied. Het meandert tussen Zuid-Suriname en dichtbij de kust.

De ITCZ is een zone rondom de evenaar en bestaat het actieve en niet actieve delen. Het is een Zone met stijgende luchtbewegingen, dus zeer onstabiel. Bij de actieve delen ontwikkelt zich een dik wolkenpakket met als gevolg neerslag, in de vorm van regen, buien en onweersbuien. Bij de niet actieve delen is het weer relatief droog.

De ITCZ verplaatst zich altijd in de richting waar het relatief warm is; m.a.w. het verplaatst zich gedurende het gehele jaar onder invloed van de zonnestand. Het ijlt ongeveer 3 maanden na, op de hoogst stand van de zon.

Gedurende de maand mei was deze zone heel actief boven Suriname, waarbij er op bepaalde plaatsen hoge neerslag cijfers zijn geregistreerd.

Deze periode van het jaar is ook de periode van de Tropische Golven oftewel de Easterly Waves. Deze zijn golfstoringen die boven West-Afrika ontstaan en door de oostelijke stroming (de passaten) zich verplaatsen in de westelijke richting. Deze golfstoringen beïnvloeden gedurende deze periode tot november ook Suriname.

Lastig is het volgens het NMC als de ITCZ mede geactiveerd wordt door deze storing. Dat was het geval in het afgelopen weekend (30-31 mei). Hierdoor ontstaan er buiencomplexen met als gevolg veel neerslag.

Opgemerkt dient te worden dat het hurricane seizoen 1 juni begint en eind november eindigt. Spiraal banden van hurricanes kunnen ook van invloed zijn op het weer boven Suriname, met name hele sterke winden, matige tot zware buien en onweersbuien.

Op dit moment, 5 juni, is de as van de zone tijdelijk net ten noorden van onze kust. Het zuidelijke deel van de zone heeft wel nog invloed. Gedurende deze dagen zullen thermische factoren een belangrijke rol spelen. Deze factoren hebben een gunstige invloed op de verdere verticale ontwikkeling van stapelwolken met als gevolg dat er in de middag en vooravond, plaatselijk zware buien en onweders optreden (30-50mm). In de vroege ochtend tussen 4.00 uur v.m. – 8.30 uur v.m., lokaal mistig/nevelig weer (Zichtwaarde 600m-2000m).

Op dit moment zijn bepaalde gebieden in het kustgebied al verzadigd, dus als er sprake is van een matige bui, niet eens een zware bui, zullen op bepaalde delen weersprake zijn van wateroverlast.

Mist

Mist is niets anders dan een wolk aan de grond. Het bestaat uit zeer kleine zwevende waterdeeltjes. De voorwaarden: Weinig tot geen bewolking. De lucht koelt dan vlak boven het oppervlak, sneller af. Door de afkoeling gaat de waterdamp in de lucht condenseren (van gas naar vloeibaar). In Suriname hebben we vooral te maken met stralingsmist. Het treedt meestal op in de vroege morgenuren (na 1u in de ochtend en duurt voort tot na zonopkomst 8.30 uur)

  1. zone 6
  2. suriname 5
  3. periode 4
  4. itcz 4
  5. actieve 4