1. vorige
  2. volgende

De verkiezingsuitslagen van 2005

DEN HAAG - De verkiezingsuitslagen van 2005, 2010 en 2015 zijn in het geding en niet rechtsgeldig. Dit vindt voorzitter Mahin Jankie van de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN). Hij voert sinds 2005 een proces bij de Inter Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) om van de Staat Suriname gedaan te krijgen dat ruim 10.000 Surinaamse Nederlanders die in Suriname wonen mogen stemmen. 

De klacht bij de IACHR kwam nadat Suriname geweigerd had Jankie bij de verkiezingen van 2005 op de kiezerslijst te plaatsen. Jankie heeft afgelopen week de Commissie aangeschreven en zijn misnoegen geuit dat de zaak nu intussen ruim 10 jaar in behandeling is zonder dat er een uitspraak komt. De VSN, ook partij in deze zaak, heeft nu serieuze plannen om niet op de IACHR te wachten en wil een klacht tegen Suriname in te dienen bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties.

Jankie en de VSN beroepen zich op de Toescheidingsovereenkomst die Nederland en Suriname bij de onafhankelijkheid in 1975 hebben gesloten. Het verdrag regelt de nationaliteiten bij de onafhankelijkheid tussen beide landen. Volgens het verdrag moeten onder deze overeenkomst vallende Nederlanders altijd als Surinamers behandeld worden. Dit geeft volgens Jankie ook aan dat ze zowel passief als actief kiesrecht hebben.

De VSN topman verduidelijkt dat niet een ieder die onder dit verdrag valt, zich kan beroepen op het actief en passief kiesrecht. "Je moet in Suriname geregistreerd staan en woonachtig zijn", benadrukt hij. Het verhaal klopt volgens hem dus niet dat alle 350 duizend Surinaamse Nederlanders het actief en kiesrecht hebben. Volgens inschattingen van de VSN zijn op dit moment 10.000 Surinaamse Nederlanders in Suriname woonachtig en die zich kan beroepen op dit recht.

 
  1. suriname 7
  2. jankie 5
  3. nederlanders 5
  4. vsn 5
  5. surinaamse 4