1. vorige
  2. volgende

Grondstoffen ACP-landen in moeilijk vaarwater

ACP-landen zullen op de ministersvergadering in Nairobi, Kenia obstakels moeten trotseren om hun landbouwproducten -bananen, katoen en rietsuiker- veilig te stellen. Voor de bananenproducerende ACP-landen is er via de Banana Accompanying Measures 200 miljoen euro ter beschikking gesteld. Suriname maakt aanspraak op ongeveer 10 miljoen euro daarvan.

Het fonds moet de concurrentiepositie van de ACP-bananen verbeteren, zodat deze bananen het kunnen opnemen tegen derden die hun product ook op de EU-markt brengen. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken die in Nairobi is, zegt dat het probleem is dat het geld pas na vier jaar ter beschikking is gesteld. Het gevolg is dat boeren enorme verliezen hebben geleden en ze niet hebben kunnen investeren in nieuwe technologieën en standaarden. Ook konden de boeren nieuwe ziekten niet tegengaan of behandelen. Van innovatie is er absoluut geen sprake geweest in de bananensector en is er geen aandacht geschonken aan afgeleide producten.

Tijdens de eerste dag van de ACP-EU-top hebben experts van de Global Index Insurance Facility uitgelegd dat er niet aan landbouw kan worden gedaan zonder de nodige verzekeringen. Banken zijn over het algemeen heel terughoudend om landbouwarealen en alles wat daarmee samenhangt te verzekeren door de grote risico’s die daarmee gepaard gaan. Er zijn twee instituten bezig met proefstudies in verschillende landen om het concept van verzekering te introduceren.

Grote verschillen
Er is duidelijk naar voren gekomen dat er grote verschillen zijn tussen wat de ACP wil en wat de Europese Unie (EU) aanbiedt. Op de top is ook de Common Agriculture Policy van de EU aan de orde gekomen. Dat beleid dat vorig jaar is uitgevoerd, houdt in dat bietsuiker die van Europa komt, tariefvrij op de markt mag. Bietsuiker is een grote concurrent van de rietsuiker van de ACP-landen. Het EU-beleid zal er toe leiden dat de prijs van rietsuiker van 700 euro per ton zal dalen naar 405 euro per ton in 2017. Rietsuiker producerende landen Jamaica, Belize, Maritius en Ivoorkust hebben dan ook hun stem laten horen.

Ook katoen zit in de problemen. Er is gepleit om af te stappen van het exporteren van katoen als ruwe grondstof. Verder is geopperd om de katoen-kwestie niet alleen met de EU te bekijken, maar ook in regionaal verband. Voor deze sector is er 11 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de periode 2012-2016 onder het 10de Europees Ontwikkelingsfonds. “Er is sprake van ongelijk partnerschap en dat wordt niet verwacht tussen het partnerschap tussen de ACP en de EU dat al 39 jaar bestaat.”

De verwachting is dat er donderdag en vrijdag in ACP-EU-verband gezamenlijke verklaringen op de top in Nairobi zullen worden aangenomen.

  1. acp 8
  2. landen 5
  3. euro 5
  4. katoen 4
  5. rietsuiker 4