Kerk geweerd door botsing cultuur en geloof te Duwatra

Er heerst een gespannen situatie in het marrondorp Duwatra in het district Brokopondo. De gemeenschap van dit dorp weert een kerkelijke organisatie die al bijna een jaar probeert een kerk in de directe omgeving van het dorp te bouwen. De situatie is zo ernstig dat gesproken wordt van een ware botsing tussen cultuur en geloof in het dorp.

Een eerste poging van de kerkelijke organisatie om een tent op een terrein dat zeker een kilometer verwijderd is van het hart van het dorp, is geëindigd in plundering en brandstichting in december vorig jaar. De dorpelingen willen geen kerk in of namens het dorp hebben. Ze houden vast aan hun eigen geloof, cultuur en traditie. Hiervoor willen ze alle respect en dit is onder meer de voornaamste oorzaak waarom ze geen kerk in of in de omgeving van het dorp willen. Michel Pomba, bestuursopzichter en dorpeling die opkomt voor de kerkelijk organisatie 'Volle Evangelie kerk Kom naar Jezus' , ziet niet in waarom de kerk wordt geweerd. “We willen een stukje grond om een gemeente op te zetten. We hebben een aanvraag tot twee keren toe ingediend en nog steeds kan het niet worden goedgekeurd”.

Grondrecht
Er zijn vijf dorpen in de directe omgeving. "We hebben een centrum voor al deze dorpen aan de linkeroever van de Surinamerivier waar een terrein gereserveerd is voor verschillende diensten. Hier zijn de bestuursdienst, de medische post van Duwatra en de nieuwe school gevestigd. Het stuk terrein welke we hebben aangevraagd ligt in deze omgeving, dichtbij de aanmeerplaats. Maar de mensen vinden dat ze geen kerk willen in hun omgeving". Pomba zegt dat er vrijheid van godsdienst is in Suriname. Het is een verworven grondrecht dat onvervreemdbaar is. Dit stuk grond was reeds open gekapt en beplant met gewassen. Er is toen een tent daar opgezet voor kerkactiviteiten. Deze is gesloopt en in brand gestoken en is er geplunderd op het terrein, beklaagt Pomba zich. Hiervan is er aangifte gedaan bij politie Brokopondo die de zaak in onderzoek heeft. "We hebben geprobeerd om met de mensen te praten, echter zonder resultaat. Er is aan ons gevraagd door districtscommissaris (dc) Ivonne Pinas om een andere grond te zoeken, maar ook hier komt er geen schot in de zaak".

Nu overweegt de leiding van de kerk om gerechtelijke stappen te ondernemen want niet iedereen van het dorp is tegen de bouw van de kerk.
Het probleem speelt sinds vóór Pinas dc was. Zij zegt weinig te kunnen doen in deze, dan een bemiddelende rol te vervullen. "Dat de dorpelingen zich vastklampen aan hun tradities, is al jaren zo. Het is hun vrije keus en grondwettelijk recht. Als deze in stamverband levende gemeenschap vindt dat ze geen kerk wil in de omgeving, zal ik de laatste zijn die de mensen hiertoe gaat dwingen. Ik denk dat we met zijn allen ook respect moeten hebben voor hun standpunt. Echter snijdt het mes aan twee kanten en is de oplossing nog ver", meent ze. Volgens afspraak komen partijen maandag weer bijeen.

Ala-D Media
  1. kerk 9
  2. dorp 7
  3. omgeving 6
  4. terrein 4
  5. organisatie 3