Een krachtig protest is op zijn plaats

De Stichting Oriole is in 2007 opgericht met als doel meisjes en jonge vrouwen, die in crisissituaties verkeren of die dreigen in crisissituaties terecht te komen, zodanig op te vangen en weerbaar te maken, dat ze uit de crisis kunnen stijgen en dat voorkomen wordt dat zij in die situaties terechtkomen. Meisjes en jonge vrouwen moeten in de gelegenheid gesteld worden om zichzelf te scholen en te ontwikkelen. Ze dienen beschermd te worden en kansen te krijgen voor zelfontplooiing en welzijn.

De stichting heeft daarom met afschuw de berichten vernomen over de ontvoering enkele maanden geleden, van bijna driehonderd meisjes en jonge vrouwen uit een kostschool in Nigeria. Na meer dan twee maanden, ondanks men denkt te weten waar deze meisjes zijn, zijn ze nog niet terug op hun school, noch bij hun familie. Erger nog, de afgelopen week hoorden we dat nog eens dertig meisjes zijn ontvoerd, samen met de mannen die geprobeerd hebben om ze te beschermen.

Ook hoorden we dat drie meisjes door een groep mannen is verkracht in India en aan een boom opgehangen. Een vrouw die niet meer met haar man samenwoont, wordt door die man en vijf van zijn vrienden verkracht en naakt door het dorp geleid, voor de ogen van haar tienjarige zoon. De reactie van een minister van één van de regerende partijen was: “rape is a social crime … sometimes it’s right, sometimes it’s wrong”. (Verkrachting is een maatschappelijke misdaad …. soms is het terecht, soms is het verkeerd). Wij weten dat verkrachting altijd fout is. Geweld tegen wie dan ook is fout!

Het is een misdaad en tegen alle internationale conventies, dat meisjes en jonge vrouwen:
• tegen hun wil onttrokken worden aan het ouderlijk gezag;
• onderwijs wordt onthouden;
• tegen hun wil worden uitgehuwelijkt;
• willens en wetens gebracht worden in het circuit van mensenhandel;
• tegen hun wil worden gedwongen tot seksuele handelingen, m.a.w. worden verkracht,

We kunnen deze gebeurtenissen niet zien als een “ver van mijn bed show”. Ook in onze maatschappij is er veel geweld. En geweld tegen vrouwen en meisjes lijkt grovere vormen aan te nemen. Waar zijn onze meisjes die als vermist in de krant verschijnen? Hoe vaak lezen we niet van het leed dat wordt gedaan aan kinderen, jonge meisjes en vrouwen, die seksueel misbruikt worden, vaak door bekenden: ooms, broers, neven, personen die voor hun bescherming zouden moeten zorgen!

De Stichting Oriole roept daarom de regering en de gemeenschap op om zowel nationaal als internationaal een krachtig protest te doen horen tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Daarbij horen zeker de ontvoeringen in Nigeria en de verkrachtingen in India, maar ook het seksueel misbruik van kinderen, jongens zowel meisjes, in Suriname. Deze negatieve uitingen moeten krachtig afgewezen worden en het beleid moet erop los gelaten worden om dit geweld te voorkomen en als het toch voorkomt, zwaar te straffen.

  1. meisjes 11
  2. vrouwen 7
  3. jonge 5
  4. geweld 5
  5. stichting 3