1. vorige
  2. volgende

Tientallen ministers, ambassadeurs en dc’s vervangen in 5 jaar regering Bouterse

Slechts 5 ministers hebben het afgelopen kabinet van president Desi Bouterse de volle 5 jaren kunnen afronden. Het gaat om Winston Lackin (NDP), Lamure Latour (NDP), Jim Hok (Palu), Alice Amafo (Abop) en Falisie Pinas (Abop). De regering Bouterse-Ameerali heeft in de afgelopen regeringstermijn reeds 17 bewindslieden vervangen, waarvan slechts 1 gereshuffelde minister nog deel uitmaakt van de regering. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) is koploper met maar liefst 3 ministers. Het gaat om Martinus Sastroredjo, Simon Martosatiman en Ginmardo Kromosoeto. Kromosoeto werd voor zijn ontslag eerst vanuit Arbeid overgeplaatst naar RGB om als NDP-minister de juiste job te doen. Zijn voorgangers kwamen uit de KTPI van Willy Soemita en slaagden niet erin om de problemen met betrekking tot gronduitgifte recht te trekken. Echter lukte het de NDP’er ook niet en moest hij plaats maken voor Steven Relyveld. Op het ministerie van Onderwijs werd Raymond Sapoen vervangen door Shirley Sitaldien. Uiteindelijke bakte Sitaldien ook niets ervan en werd zij uiteindelijk vervangen door Ashwin Adhin. Sapoen werd bij zijn vervanging overgeplaatst naar Handel en Industrie. Hij nam het roer over van Michael Miskin, die gestuurd werd naar Arbeid. Miskin bleef op Arbeid, maar Sapoen werd uiteindelijk doordat de PL uit de coalitie werd gezet, vervangen door Don Tosendjojo van de Abop. Samen met Sapoen moesten ook de overige 2 PL-ministers, Hendrik Setrowidjojo en Soewarto Moestadja, het veld ruimen. Setrowidjojo, die leiding gaf aan Landbouw, Veeteelt en Visserij, maakte plaats voor Soeresh Algoe. Moestadja, minister van Binnenlandse Zaken, werd vervangen door Edmund Leilis.

Het ministerie van Financiën bleef ook niet bespaard. WonnyBoedhoe, die in 2010 met veel aanprijzingen werd geïntroduceerd, moest binnen een jaar plaats maken voor haar toenmalige directeur, AdelienWijnerman. Wijnerman bleef op deze post totdat zij eind 2014 plots plaats moest maken voor presidentieel adviseur Andy Rusland. Wijnerman werd bedankt vanwege de aangekondigde reconstructie van het financieel beheer van de Staat Suriname, het ontbreken van effectieve communicatie met belanghebbenden en een niet-transparante financiële administratie. Ook de ministeries van Volksgezondheid, Regionale Ontwikkeling en Sport en Jeugdzaken bleven niet zonder interventie. Celsius Waterberg moest plaats maken voor Micheal Blokland op Volksgezondheid, Linus Diko op RO voor Stanley Betterson en Paul Abena van Sport en Jeugdzaken voor Ismanto Adna van de KTPI. Martin Misiedjan werd op Justitie en Politie vervangen met Edward Belfort en Ramon Abrahams werd op Openbare Werken vervangen met Rabin Parmessar. Een minister die in Suriname een jaar heeft gediend en eervol wordt ontslagen, blijft na de laan te zijn uitgestuurd, recht hebben op een riant salaris, een pensioenuitkering en een levenslange ziektekostenverzekering. Slechts Boedhoe maakt geen aanspraak op deze privileges.

De president heeft met zijn veranderde beleidsinzichten ook andere ‘slachtoffers’ gemaakt. Zo werden de onderministers Abigail Lie A Kwie en Mahinder Gopi ook naar huis gestuurd. Naast hun moest ook een aantal districtscommissarissen van post verhuizen of hun kantoor opruimen. De zoon van oud NDP-topper en parlementariër Charles Pahlad, Rawien Jiawan, werd eerst van Wanica overgeplaatst naar Saramacca. Daarna moest hij plaats maken voor Lakshmienarain Doebay, de oud-dc van Nickerie. De dc van Saramacca, Aroenkoemar Ramdhani, moest verkassen naar Coronie en dc Commewijne Ingrid Karta-Bink werd thuis geparkeerd, terwijl de net overgelopen NPS’er Harold Polack de nieuwe ‘dc werd. Districtscommissaris Roline Samsoedien zit nu op de post van dc Wanica. Volgens de regering was het vervangen van districtscommissarissen deel van het beleid dat door haar werd gevoerd. In verband met het decentralisatieproces naar de districten toe had de regering dc’s nodig die een drive hebben en het beleid van de regering konden helpen uitvoeren. Ook tientallen ambassadeurs en directeuren werden de laan uitgestuurd met alle privileges. Toen Bouterse in 2010 president van Suriname werd, steunde hij op een ruime en comfortabele tweederde meerderheid in het parlement. Na vier jaren van interne ruzies en hoog oplopende meningsverschillen is die meerderheid geslonken tot de kleinst mogelijke meerderheid. De NDP is de winnaar van de afgelopen verkiezingen met maar liefst 26 DNA-zetels. De komende 5 jaar zal uitwijzen welke ministers nog meer naar huis worden gestuurd.

FR

  1. vervangen 8
  2. plaats 6
  3. ndp 5
  4. regering 5
  5. ministers 4