Fout geparkeerde houttrucks Zanderij worden aangepakt

De bermen langs de rijweg in het woon- en winkelcentrum van Zanderij en nabij de landingsbaan van de luchthaven worden door het commissariaat van Para afgebakend met metalen platen. Zwaarbeladen houttrucks kunnen hier dus niet meer parkeren. “Op die bermen zullen looppaden worden aangelegd waarop schoolkinderen veilig de school kunnen bereiken”, zegt het hoofd van infrastructurele werken, Stuart Lemmert.

De maatregelen worden getroffen na klachten van de buurtbewoners over de enorme houtblokken op de trucks en het gevaar dat hierdoor onstond. De trucks parkeerden langs de straat tegen de schutting van de scholen en op het terrein van het padvindersclubhuis. Dit vormde een gevaar voor de schoolkinderen die langs deze trucks moeten lopen naar school en jeugdigen die hun activiteiten op het padvindersterrein hebben. De kinderen waren gedwongen om op het wegdek te lopen. De truckchauffeurs lieten ook rommel, zoals verpakkingsmateriaal van voeding en drank op de berm achter.

Verschillende pogingen het probleem door dialoog met transporteurs op te lossen, zijn mislukt, zegt Lemmert. De noodzaak voor een tussenstop op Zanderij moet volgens hem onderzocht worden en indien de behoefte bestaat, moet het woon- en winkelcentrum niet de officiële stopplaats zijn, maar een aangewezen plek buiten het centrum. “Het commissariaat zal transporteurs oproepen om tot een vergelijk te komen voor een andere parkeerplaats indien een tussenstop van belang is. De maatregelen zijn niet om hen te duperen, maar de veiligheid van de gemeenschap wordt vooropgesteld”, zegt Lemmert.
  1. langs 3
  2. zegt 3
  3. lemmert 3
  4. trucks 3
  5. bermen 2