1. vorige
  2. volgende

Verdachten horen strafeis voor berovingen

C.S. en L.J. hebben een strafeis van twee jaar en acht maanden om twee jaar en drie maanden tegen zich horen eisen op de rechtszitting woensdag. Zij worden ervan verdacht vier berovingen in de periode 26 september tot 22 oktober van het afgelopen jaar gepleegd te hebben. C.S. werd positief herkend door benadeelden en L.J. heeft een volmondige bekentenis afgelegd. C.S. ontkent dat hij betrokken schuldig is aan de strafbare feiten die hem ten laste worden gelegd.

Een getuige verklaarde eerder dat zij beroofd werd van haar halsketting. L.J. zou de bromfiets gereden hebben, terwijl C.S. de ketting afrukte. Verder verklaarde L.J. dat hij samen C.S. op 26 september een vrouw van haar halsketting had beroofd in de omgeving van de Tourtonnelaan. Aan de Masonstraat werd een andere vrouw op 6 oktober van haar halsketting beroofd door deze twee verdachten. De berovingen gingen door en op 19 oktober werd de tas met inhoud van een dame afgerukt, terwijl op 22 oktober een man het slachtoffer werd. Hij werd ook een tas armer.
Het plan kwam steeds van C.S.

Volgens advocaat Irene Asarfi is het bewijs van de berovingen van de Braziliaanse vrouw en man van 19 en 22 oktober niet geleverd. De benadeelden hebben de verdachten niet herkend. Volgens haar is voor deze twee berovingen alleen de verklaring van L.J. die de feiten bekend. De advocaat vindt dat de feiten niet wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. Voor de berovingen van 26 september en 6 oktober vroeg Asarfi om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. Ook twijfelt de advocaat aan de kwaliteit van de spiegelconfrontatie. Op de beelden zijn de berovingen niet zichtbaar en volgens Asarfi was C.S. naar de zaak om drank te kopen. Zij merkte op dat de benadeelden al voorkennis hadden, omdat zij de beelden al bekeken hadden. Bij de spiegelconfrontatie konden zij hierdoor meteen haar cliënt herkennen. Advocaat Hedley Derby voerde aan zijn kans cliënt J.L. spijt heeft van zijn handelingen. Op 23 april zal deze zaak verder behandeld worden.
  1. berovingen 6
  2. oktober 6
  3. advocaat 4
  4. jaar 3
  5. september 3