Suriname verplicht zich aan organisatie 8ste ACP-top

Uit het 11de Europees Ontwikkelingsfonds is 13,9 miljoen euro bestemd voor het Nationaal Indicatief Programma (NIP). Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft het NIP ondertekend samen met de secretaris-generaal van de ACP, Alhadji Mumumi.

Het NIP is een uitvloeisel van de samenwerking met de EU dat is ingebed in de Cotonou-overeenkomst. Het geld is bestemd voor een hoofdsector in het ACP-land. In geval van Suriname gaat het om de landbouwsector. De fondsen zijn uitgesmeerd over de periode 2014 tot en met 2020. Het gaat in dit geval om schenkingen die het Meerjaren Ontwikkelingsplan moeten completeren.

Minister Lackin heeft ook de host country agreement getekend. Suriname is van 3-7 november gastheer van de 8ste ACP-top. Met de ondertekening heeft Suriname zich verplicht aan de protocollaire, logistieke en administratieve organisatie van de top. Suriname treedt namens de Caribisch regio op als gastheer.

  1. suriname 4
  2. nip 3
  3. acp 3
  4. bestemd 2
  5. minister 2