1. vorige
  2. volgende

Voor de tweede keer in drie jaar heeft de minister van Financiën collega’s

PARAMARIBO - Voor de tweede keer in drie jaar heeft de minister van Financiën collega’s gevraagd de uitgaven van hun ministeries drastisch te beperken. De oproep is begin deze maand schriftelijk gedaan om een mogelijk tekort aan middelen, om later in het jaar lonen en salarissen uit te betalen, te voorkomen. Minister van Financiën, Andy Rusland, vraagt zijn collega’s de tering naar de nering te zetten. Ruim twee jaar geleden deed zijn voorganger Adelien Wijnerman al een soortgelijk verzoek. 

"Ingevolge een mogelijk tekort op 'Lonen en Salarissen' welke in het begrotingsjaar 2015 kan optreden, gaarne het volgende. Aan u wordt medewerking gevraagd om erop toe te zien dat voor de resterende maanden van het jaar binnen de kostengroep 'Personeelskosten', de uitgaven op basis van prioriteitstelling worden gealloceerd, en wel zodanig dat er geen tekort ontstaat op de begroting voor de uitbetaling van de lonen en salarissen gedurende de loop van het jaar 2015", luidt de brief van minister Rusland. Uit het schrijven blijkt niet waarom de bewindsman een mogelijk tekort verwacht.

  1. jaar 5
  2. tekort 4
  3. minister 3
  4. lonen 3
  5. salarissen 3