1. vorige
  2. volgende

Vier loopbruggen met moderne techniek in ressort Latour

Met instemming van het ministerie van Openbare Werken (OW) is aannemer Roy Nankoesingh bezig met het opzetten van loopbruggen in het ressort Latour. Bij deze vier oversteekplaatsen voor voetgangers gebruikt de aannemer Geoweb om de berm te verstevigen, waardoor er geen afkalving plaatsvindt. Nankoesingh legt uit dat deze techniek maakt dat verzakking worden voorkomen omdat de bermstabiliteit enorm wordt verbeterd.

John Lecton van OW zegt dat de aannemer, die ook uit de omgeving is, veel meer doet dan waarvoor hij aangetrokken is. Het gaat om een pilot project bij de 'kleine Highway'. Als dit project slaagt, wil Lecton deze techniek ook bij de dokter Sophie Redmondstraat toepassen. Volgens hem kan dan afkalving van de berm worden voorkomen en er groeit geen gras door het synthetisch materiaal dat gebruikt wordt. Bij dit project gaat het om public private partnership.

Bij de loopbruggen wordt de goot afgedekt. Volgens de aannemer gaat het om een goede en goedkope techniek. OW zal zorgen dat bij de bruggen een inham komt, waardoor de bussen de mensen die willen oversteken veilig kunnen laten uitstappen. De bruggen die ongeveer 2.5 meter breed zijn, zullen ook verlicht worden. Er komt geen leuning, waardoor hangjongeren zich niet op de brug ophouden en zo last veroorzaken. De aannemer en Lecton delen mee dat er ook rekening is gehouden met mensen in een rolstoel. De Energie Bedrijven Suriname is benaderd voor verlichting bij de loopbruggen. De omgeving zal verfraaid worden met planten. Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Zuidwest verleent alle medewerking aan dit project.
  1. aannemer 5
  2. project 4
  3. loopbruggen 3
  4. waardoor 3
  5. techniek 3