Bewoners damboentong trekken aan de bel


Bewoners van Damboentong hebben eerder in de week aandacht gevraagd van districtscommissaris(dc) Laksmienarain Doebay van Saramacca voor de wateroverlast in hun woongebied.

Een delegatie van 15 personen toog naar het kantoor van de dc. De burgervader werd verzocht de Shridam-lozing van ongeveer 4 km te laten opschonen.

De districtscommissaris heeft volgens het Burger Informatie Centrum meteen een team van bestuursambtenaren naar het gebied gedirigeerd voor plaatselijke oriƫntatie en rapportage.

Onderhoud van het gebied valt onder directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. De lozing was dichtbegroeid en delen van het gebied is onder water gelopen.

Het aanemingsbedrijf Jankie heeft intussen in opdracht van het ministerie van LVV een aanvang gemaakt met het opschonen van de lozingen ten noorden van de Damboentongweg. Deze lozing is al opgeschoond. Gisteren was de aannemer bezig om de tweede dwarslozing op te schonen. Hierna wordt de lozing ten zuiden van de Damboentongweg opgeschoond.

  1. lozing 4
  2. gebied 3
  3. opschonen 2
  4. ministerie 2
  5. damboentongweg 2